вгору

Е-аудит: Концепція від Мінфіну

Мінфін розробив Концепцію впровадження електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків. Про це зазначено на сайті міністерства.

Метою Концепції є перехід до якісно нового рівня здійснення контрольно-перевірочної роботи.

Інструмент е - аудиту платників податків запроваджено в різних країнах світу. Такий механізм базується на інформації, отриманій від платників податків у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого ОЕСР. Цей файл призначений для здійснення заходів податкового контролю із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

Автоматизована обробка отриманого аудиторського файлу надасть можливості для швидкого виявлення найбільш ризикових як суб’єктів (платників податків), так і об’єктів (транзакцій) для податкових перевірок.

Результати такої обробки можуть бути використані для оперативного виправлення виявлених розбіжностей платниками податків або під час відбору платників податків для проведення податкової перевірки.

Бачення щодо порядку здійснення е-аудиту представлені в презентації Концепції (рис. 1).

електронний аудит

Рис. 1

Крім того, в Тексті Концепції зазначено, що широке впровадження е-аудиту в практику податкового контролю в Україні можливо за умови розробки та прийняття відповідних законодавчих змін.

Так, для досягнення мети Концепції слід забезпечити виконання комплексних заходів за такими напрямами:

  • підготовка та прийняття змін до ПКУ та інших законодавчих актів, необхідних для запровадження е-аудиту (в частині обов’язку ведення бухгалтерського обліку в електронній формі, дотримання стандартних технічних вимог та специфікацій до складання та подання стандартного аудиторського файлу, строків, процедур його обробки, використання результатів такої обробки, застосування штрафних санкцій, тощо);
  • розробка технічної специфікації та опису технічних вимог до стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA);
  • розробка алгоритму контролю XSD для перевірки стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA);
  • розробка методики здійснення е-аудиту як частини доперевірочної та перевірочної роботи;
  • придбання та впровадження програмного забезпечення з метою автоматизації процесу проведення е-аудиту на основі стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA);
  • проведення відповідного навчання фахівців контролюючого органу; комунікаційна та роз'яснювальна робота з платниками податків.

Щодо строків впровадження, даною Концепцією передбачено:

  • з 01 січня 2023 року запровадження обов'язкового подання ВПП на запит контролюючого органу стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) під час проведення перевірки;
  • з 01 січня 2025 року запровадження обов'язкового подання усіма ВПП стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) (за умови прийняття відповідних змін до податкового законодавства);
  • не раніше 01 січня 2027 року запровадження обов'язкового подання усіма платниками ПДВ стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) (за умови прийняття відповідних змін до податкового законодавства).

Докладніше з Тестом Концепції можна ознайомитись тут.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.