вгору

Фінансова відповідальність: Інформлист №2/2024

ДПСУ надала Інформаційний лист № 2/2024: Вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. 

Інформаційний лист № 2/2024 присвячено деяким нововведенням, які запроваджені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» від 23.02.2024 року № 3603-ІХ (далі – Закон № 3603). 

Нагадаємо, що Закон № 3603 набрав чинності з 16 березня 2024 року, крім деяких положень, які набирають чинності з 1 квітня, 16 червня, 1 липня, 1 серпня 2024 року. 

У цій статті розглянемо зміни щодо фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень. 

  1. За яких умов платника податків може бути звільнено від відповідальності у разі помилкової сплати грошових зобов’язань на інший бюджетний рахунок?  

Для звільнення платника податків від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень, зокрема в частині порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання відповідно до ст. 124 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та не нарахування/анулювання пені відповідно до ст. 129 ПКУ, необхідно дотримуватись визначених обставин.  

Першою обставиною є сплата узгодженого грошового зобов’язання платником податків, у тому числі податковим агентом, на інший бюджетний рахунок, ніж той, що передбачений для сплати того чи іншого податку, збору, платежу, контроль за якими покладено на контролюючі органи.  

Другою обставиною є сплата узгодженого грошового зобов’язання не пізніше законодавчо визначених граничних строків сплати податків, зборів, платежів. Строки сплати податкових зобов’язань та узгоджених сум грошових зобов’язань до бюджету визначені ст. 57 ПКУ. 

Зверніть увагу, обов’язковою умовою підтвердження помилкової сплати платником податків грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок з дотриманням граничних строків сплати податків, або узгодженої суми грошових зобов’язань до бюджету, є вчинення платником дій, передбачених ст. 43 ПКУ, а саме: подання платником податків до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми заяви у довільній формі щодо повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання (крім ЄСВ) протягом 1095 днів від дня їх виникнення, з обов’язковим зазначенням напряму перерахування таких коштів – на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету.  

Таким чином, у разі дотримання платниками податків, у тому числі податковими агентами, змін, внесених Законом № 3603 до ПКУ, такі платники податків звільняються від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень, зокрема, від застосування до них штрафних санкцій за несплату узгодженої суми грошового зобов’язання відповідно до ст. 124 ПКУ та пені, передбаченої ст. 129 ПКУ. 

  1. За яких умов платника податків може бути звільнено від відповідальності у разі помилкової сплати грошового зобов’язання, визначеного за результатами контрольно-перевірочної роботи згідно податкового повідомлення-рішення з податку на додану вартість?  

Сплата до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що задекларовані платником в поданих податкових деклараціях з ПДВ, здійснюється платником шляхом поповнення електронного рахунку в Системі електронного адміністрування ПДВ. Пунктом 200-1.2 ПКУ встановлено, що платникам податку автоматично відкриваються рахунки в Системі електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА ПДВ). Розрахунки з бюджетом у системі електронного адміністрування податку на додану вартість здійснюються з цих рахунків, крім випадку, передбаченого абз. другим п.87.1 ПКУ. 

Відповідно до п. 200-1.6 ПКУ за підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, а також у разі подання уточнюючих розрахунків до податкової декларації, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному ст. 200 та 209 ПКУ. У подальшому, у терміни визначені ПКУ, ДПС на підставі поданих платниками податку податкових декларацій (уточнюючих розрахунків) будуть сформовані відповідні реєстри на перерахування сум податку до бюджету. Такі реєстри у визначені терміни будуть спрямовані до Держказначейства, для здійснення перерахування таких сум до бюджету.  

Тобто, оскільки сплата ПДВ до бюджету здійснюється з рахунків відкритих у СЕА ПДВ, то в частині помилкової сплати платником узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ, що задекларовані платником в поданих податкових деклараціях з ПДВ (уточнюючих розрахунках), норми ПКУ про скасування відповідальності за помилкову сплату платником податків грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок не застосовуються. 

Проте, в частині помилкової сплати платником суми узгодженого грошового зобов’язання з ПДВ, визначеного за результатами контрольно-перевірочної роботи згідно податкового повідомлення-рішення, норми ПКУ про скасування відповідальності за помилкову сплату платником податків грошового зобов’язання на інший бюджетний застосовуються. 

Також про зміни до ПКУ, внесені Законом № 3603, читайте тут.