вгору

Готівкові обмеження на виплату зарплати – позиція НБУ

Останнім часом питання щодо того, чи поширюється гранична сума розрахунків, встановлена у розмірі 50000 грн., на виплату заробітної плати, трактують по-різному. Це пов’язано з індивідуальними консультаціями органів ДФС, в яких висновки з цього питання відрізняються.

Наприклад, у листі від 14.08.2018 р. № 3531/ІПК/18-28-14-06-31 ДФС у Сумській області зазначає, що готівкові обмеження НБУ поширюються на виплати, пов’язані з оплатою праці. Водночас у листі від 18.07.2018 р. №3163/6/99-99-14-05-01-15/ІПК ДФСУ дотримується думки, що обмеження 50000 грн. стосується виключно готівкових розрахунків між суб’єктом господарювання та фізичною особою за товари, роботи, послуги та таке обмеження не розповсюджується на розрахунки по виплатах, пов’язаних з оплатою праці співробітників. При цьому за консультацією радить звертатися до НБУ.

У Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 109.13) податківці також зазначили, що для отримання відповіді на порушене питання потрібно звернутись до НБУ.

НБУ свою позицію з даного питання висвітлив ще у травні (лист від 22.05.18 р. № 50-0007/28247), відповідно до якої установлені НБУ вимоги поширюються у тому числі на видачу та повернення коштів під звіт, фінансової допомоги, виплати, пов’язані з оплатою праці.

Отже, підприємство може видати через касу в один день заробітну плату фізичним особам у розмірі до 50000 грн. кожному. Якщо сума заробітної плати більша, її потрібно  проводити через банки або небанківські фінансові установи.

Нижче наводимо повний текст листа НБУ від 22.05.18 р. № 50-0007/28247.

ЛИСТ

Національного банку України

від 22.05.18 р.50-0007/28247

Щодо обмежень готівкових розрахунків

Національний банк України розглянув лист <…> щодо надання роз’яснень з питань обмежень готівкових розрахунків та в межах компетенції повідомляє таке.

Згідно з пунктом 6 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.17 р. № 148 (далі – Положення), суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою

– у розмірі до 10 000 гривень уключно;

2) з фізичними особами

– у розмірі до 50 000 гривень уключно.

Відповідно до пунктів 6 та 7 розділу ІІ Положення суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами з фізичними особами у розмірі до 50 000 гривень.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» товаром є будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов’язання та права (зокрема, цінні папери). Статтею 3 Господарського кодексу України передбачено, що господарською діяльністю визнається діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Таким чином, установлені Національним банком України вимоги поширюються на розрахунки за правочинами за участі суб’єктів господарювання, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, у тому числі на видачу та повернення коштів під звіт, фінансової допомоги, виплати, пов’язані з оплатою праці.

Платежі понад установлену граничну суму проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунка, шляхом переказу коштів з поточного рахунка на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Отже, підприємство може видавати через свою касу в один день поворотну фінансову допомогу кільком фізичним особам в у розмірі до 50 000 гривень кожному.

Заступник директора Департаменту

грошового обігу – начальник управління

організації готівкового обігу

Національного банку України

О. ГАЛИЦЬ