вгору

Хто є фінансовою установою для Загального стандарту звітності CRS?

У попередньому матеріалі ми повідомили про правову основу імплементації Загального стандарту звітності CRS.  

Ці нововведення стосуються фінансових установ. Для Загального стандарту звітності CRS організація визначає свій статус для CRS самостійно. Цей статус не залежить від того, чи є особа фінансовою установою (має ліцензію) відповідно до законодавства у сфері регулювання ринку фінансових послуг.  

Термін «Фінансова Установа» означає Кастодіальну Установу, Депозитарну Установу, Інвестиційну Компанію або Визначену Страхову Компанію. 

Організація вважається Фінансовою Установою, якщо вона відповідає критеріям хоча б для одного з перелічених видів установ. 

Коротко наведемо визначення для цих чотирьох категорій. 

Кастодіальна Установа – будь-яка Організація, яка здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності. 

Депозитарна Установа – будь-яка Організація, яка приймає депозити в ході звичайної банківської або подібної діяльності. 

Інвестиційна Компанія – є будь-яка Організація:  

- (а) яка під час власної господарської діяльність переважно здійснює один або декілька із зазначених нижче видів діяльності або операцій на користь чи від імені замовника: 

1) торгівля інструментами грошового ринку (чеками, векселями, депозитними сертифікатами, деривативами тощо); іноземною валютою; інструментами, базовим показником яких є курс обміну, відсоткова ставка та індекси; обіговими цінними паперами; або товарними ф’ючерсами; 

2) управління індивідуальним та колективним портфелем цінних паперів; або 3) інвестування, адміністрування чи управління Фінансовими Активами або грошовими коштами в інший спосіб від імені інших осіб; або  

- (б) валовий дохід якої переважно відноситься до інвестування, реінвестування у Фінансові Активи або торгівлі Фінансовими Активами, якщо Організація перебуває під управлінням іншої Організації, яка є Депозитарною Установою, Кастодіальною Установою, Визначеною Страховою Компанією або Інвестиційною Компанією, визначеною в абзаці (а) вище. 

Визначена Страхова Компанія – означає будь-яку Організацію, яка є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка укладає або зобов’язана здійснювати платежі відповідно до Договору Страхування з Викупною Сумою або Договору Ануїтету. 

Кожна з чотирьох категорій Фінансових Установ визначається через низку критеріїв. Якщо Організація не відповідає визначенню у жодній категорії, вона (Організація) вважається НФО (нефінансовою організацією, тобто звичайним клієнтом, чий рахунок потрібно перевіряти шляхом застосування належної комплексної перевірки).  

Якщо Організація відповідає визначенню хоча б одного виду Фінансової Установи, їй потрібно проаналізувати, чи вона не підпадає під виключення, а саме, чи наявні підстави для її визнання Непідзвітною Фінансовою Установою. Якщо таких підстав немає, Фінансова Установа є Підзвітною і зобов’язана стати на облік в ДПС відповідно до правил пп. 39-3.3 Податкового кодексу України та виконувати інші обов’язки Підзвітної Фінансової Установи. 

Непідзвітні Фінансові Установи 

Непідзвітними Фінансовими Установами є ті організації, які відповідають одній з категорій, визначених у підрозд. 2 розд. ІІ Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 26.05.2023 р. № 282, а саме:  

  • Урядова Організація, Міжнародна Організація або Центральний Банк, за винятком здійснення ними виплати, що виникла із зобов’язання у зв’язку з комерційною фінансовою діяльністю одного з видів, що здійснюються Визначеною Страховою Компанією, Кастодіальною Установою або Депозитарною Установою; Пенсійний Фонд з Широкою Участю; 
  • Пенсійний Фонд з Обмеженою Участю; Пенсійний Фонд Урядової Організації, Міжнародної Організації або Центрального Банку;  
  • Кваліфікований Емітент Кредитних Карток.  

Мінфін також може встановлювати інші категорії організацій, які здійснюють діяльність аналогічну діяльності Непідзвітних Фінансових Установ, передбачених Стандартом. Наразі додаткових категорій Непідзвітних Фінансових Установ специфічних для України не встановлено.  

Більш докладно читайте у Інформлисті №5.