вгору

Хто є посадовими особами підприємства?

Визначення посадової особи органів управління товариства наведено у ст. 23 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 року № 1576 - XII, посадової особи товариства – у ст. 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 року № 2275 - VIII.

Частиною 3 ст. 65 Господарського кодексу України визначено, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді.

Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.

Отже, посадовими особами підприємства є, зокрема, голова правління, президент, генеральний директор, директор, заступник директора, головний бухгалтер незалежно від форми власності підприємства.

Про це зазначили податківці на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 129.06).

Також зауважимо, що податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу.

Як підписати е-звітність, якщо керівник чи головний бухгалтер хворіє або у відпустці, – читайте у нашому матеріалі.