вгору

Інформлист № 5 щодо тлумачення термінів Загального стандарту звітності CRS оновлено!

У зв’язку з виданням Мінфіном роз’яснення «Щодо окремих питань виконання фінансовими агентами вимог Загального стандарту звітності CRS» від 06.12.2023 р. № 44010-09-10/33863 ДПСУ інформує фінагентів про оновлення Інформлиста № 5/2023 «Практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS». 

У цьому Інформлисті розглянуто практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information) (далі – Загальний стандарт звітності CRS). Цей лист має інформаційний характер та не є індивідуальною податковою консультацією, оскільки не базується на особливостях фактичних обставин діяльності конкретної організації. Інформлист ґрунтується на положеннях Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та Порядку застосування Загального стандарту звітностіта належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information), затвердженого наказом Мінфіну від 26.05.2023 р. № 282. 

Що змінилось? 

Так, оновлено роз’яснення та надано приклади розрахунку виконання організацією критеріїв для її визнання «Інвестиційною Компанією» (далі – ІК), а саме, як розраховувати частку доходів, тісно пов’язаних з діяльністю ІК, у загальній валовій сумі доходів. Додано нову таблицю 1 з прикладами розрахунків для організацій, утворених до 30.06.2023 р. включно, та починаючи з 01.07.2023 р. 

Інформаційний лист № 5/2023 (зі змінами) роз’яснює такі питання: 

  • правову основу імплементації Загального стандарту звітності CRS; 
  • допустимі відхилення від тексту стандарту під час його імплементації у законодавство України; 
  • визначення кола організацій, які є підзвітними фінустановами та на які поширюються вимоги ст. 39-3 ПКУ; 
  • непідзвітні фінустанови; 
  • фінансові рахунки; 
  • виключені рахунки тощо. 

Раніше про правову основу імплементації Загального стандарту CRS і Інформлиста №5 ми писали тут.