вгору

Як небанківським фінансовим установам звітувати під час війни

Нацбанк надав рекомендації небанківським фінансовим установам щодо подання та оприлюднення звітності та іншої інформації регулятору під час дії воєнного стану.

Попереднє роз’яснення НБУ щодо звітності небанківських фінансових установ під час воєнного стану читайте тут.

Щодо подання звітності

Надавачі небанківських фінансових послуг за можливості повинні подавати та оприлюднювати звітність у звичайні строки відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 25.11.2021 року № 123 (далі – Правила №123), інших вимог законодавства.

Водночас згідно із Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» всі надавачі небанківських фінансових послуг, які з огляду на об’єктивні причини не могли належним чином відзвітувати, мають це зробити протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. Зокрема, їм слід подати до регулятора за весь період неподання такі звітні документи:

  • звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), вимоги до яких установлені Правилами № 123;
  • звіт про корпоративне управління, вимоги до якого встановлені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
  • фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність), включаючи річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність разом зі звітом незалежного аудитора, звіт про управління (консолідований звіт про управління), які складаються та подаються відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабміну від 28.02.2000 року № 419. Зокрема, небанківські фінансові установи та підприємства, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та самостійно обрали застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складають та подають таку звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Щодо розкриття іншої інформації

Надавачі небанківських фінансових послуг повинні розкривати на власному вебсайті звітність та іншу інформацію відповідно до Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.11.2021 року № 114, протягом чотирьох місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Зверніть увагу, в умовах воєнного стану або стану війни Нацбанк не здійснюватиме будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітності.

Довідково

Попри воєнний стан, Національному банку важливо оперативно отримувати інформацію про фінансовий стан та показники діяльності ринку небанківських фінансових послуг. Це дасть змогу своєчасно реагувати на проблемні аспекти діяльності учасників ринку, змінюючи законодавство та нормативно-правові акти Національного банку.

Нагадаємо нашим користувачам, що у програмі M.E.Doc є модуль M.E.Doc.Звітність до НБУ. Це модуль для небанківських фінустанов з усіма комплектами бланків, що звітуються до НБУ в електронному вигляді.