вгору

Як вказувати дані різних типів для поточного та попереднього звітних періодів при заповненні приміток до фінзвітності?

Два типи показників в XBRL

В XBRL існує 2 типи періодів (period type) для показників: «на дату» (instant) та «за період» (duration). Різниця між ними є очевидною, виходячи з самих назв типів. Показники «на дату» відображають дані на певну дату, показники «за період» – обороти за вказаний проміжок часу. В балансі та примітках, які розкривають інформацію про балансові показники, відображаються дані «на дату». Звіт про сукупний дохід та відповідні примітки містять показники «за період». Звіт про зміни у власному капіталі матиме як показники «на дату», так і «за період».

Відображення показників різних типів у звітах, створених в M.E.Doc

У формах, де присутні тільки показники «на дату», вказані назви граф «на кінець періоду» і «на початок періоду». Наприклад, у формі «Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності» за 2020 рік (ідентифікатор форми X2200001) заповнюються дані на 31.12.2020 р. і на 01.01.2020 р. (Рис. 1).

фінансова звітність, примітки, поточний звітний період, попередній звітний період, типи показників

Рис. 1

У формах, де присутні тільки показники «за період», вказані назви граф «поточний звітний період» і «попередній звітний період». В графі «попередній звітний період» вказуються дані за порівняльний період. Наприклад, у формі «Примітки – Аналіз доходів і витрат» за 2020 рік (ідентифікатор форми X8002001) заповнюються дані (обороти), відповідно, за 2020 рік і за 2019 рік (Рис. 2).

фінансова звітність, примітки, поточний звітний період, попередній звітний період, типи показників

Рис. 2

У формах, де в таблицях присутні змішані показники – і «на дату», і «за період» (наприклад, Примітки - Нематеріальні активи – Х8231801), вказані назви граф «поточний звітний період" та "попередній звітний період". Відповідно, для показників в таблиці вводяться дані, які відповідають смисловим найменуванням статей. Для показників «на дату» – дані на початок / кінець відповідного періоду; для показників «за період» – дані по обороту за відповідний період.

Наприклад:

  • показник «Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду» (рядок 8) є показником з типом «на дату», для нього в графі 103 («Балансова вартість»/«Поточний звітний період») буде вказано значення на 01.01.2020, в графі 112 («Балансова вартість»/«Попередній звітний період») – значення на 01.01.2019 року;
  • показник «Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду» (рядок 28) є також показником з типом «на дату», для нього в графі 111 («Балансова вартість»/«Поточний звітний період») буде вказано значення на 31.12.2020 року, в графі 112 («Балансова вартість»/«Попередній звітний період») – значення на 31.12.2019 року;
  • показник «Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу» (рядок 9) є показником з типом «за період», для нього в графі 111 («Балансова вартість»/«Поточний звітний період») буде вказано значення обороту за 2020 рік, в графі 112 («Балансова вартість»/«Попередній звітний період») – оборот за 2019 рік (Рис. 3).

Рис. 3

Типи показників можна перевірити на вкладці «Довідка щодо заповнення полів» (рис. 4):

Рис. 4

При відкритті цієї вкладки з’явиться підказка щодо заповнення полів звіту (Рис. 5):

Рис. 5

Більше новин і корисних матеріалів – у Блозі бухгалтера, в розділі Інформер програми M.E.Doc, а також на Telegram-каналі.