вгору

Якщо зарплата менше мінімальної: як нарахувати ЄСВ

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Це передбачено ст. 3-1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.

Тобто, якщо працівник відпрацював повний місяць, працедавець зобов’язаний нарахувати заробітну плату не нижче за мінімальну.

Якщо працівник відпрацював неповний місяць, у тому числі якщо він працює неповний робочий час, оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

При цьому принцип нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) у разі, коли місячна заробітна плата працівника менше мінімального розміру, інший.

Так, згідно з ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464), у разi якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума ЄСВ розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки ЄСВ.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (абз. 3 ч. 5 ст. 8 Закону № 2464).

Тобто, роботодавець розраховує суму ЄСВ, як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄСВ незалежно від того, що працівник працював не повний робочий день. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

ДФСУ у Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» надала відповіді на актуальні питання платників (категорія 301.04.01) щодо нарахування ЄСВ, якщо працівник отримав заробітну плату за місяць менше мінімальної. Наведемо цю інформацію у зручній табличній формі.

Випадок

ЕСВ нараховується на мінзарплату

ЕСВ нараховується на фактичну суму доходу

Неповний робочий час (неповний робочий день, тиждень)

Роботодавець розраховує суму ЄСВ, як добуток розмiру мiнзарплати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки ЄСВ незалежно від того, що працівник працював не повний робочий день.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Відпрацьовано неповний місяць у зв’язку з прийняттям, звільненням

-

У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована зарплата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної зарплати, сума ЄСВ розраховується з фактично нарахованої зарплати незалежно від її розміру.

Лікарняні

Якщо після розподілу лікарняного (суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, виникає потреба за минулий місяць (місяці) донарахувати ЄСВ виходячи з мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Для працівника (за основним місцем роботи), у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, ЄСВ у місяці початку лікарняного, нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою (сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності).

Декретні

Якщо після помісячного розподілу суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами така сума за повний місяць становить менше мінімального розміру зарплати, ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зазначена сума, та ставки ЄСВ.

У разі якщо листок непрацездатності починається протягом місяця, де загальна сума нарахованого доходу (сума зарплати за відпрацьований час та суми декретних) становить менше мінімального розміру, ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зазначений дохід, та ставки ЄСВ.

У разі якщо листок непрацездатності закінчується протягом місяця, де сума допомоги по тимчасовій непрацездатності не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, та ставки ЄСВ.

-

Відпускні

Нарахування ЄСВ працівнику, якому розраховуються відпускні за поточний і майбутній періоди, здійснюється за кожен період окремо. При цьому, сплата ЄСВ здійснюється з усієї суми нарахованих відпускних у місяці, в якому були здійснені нарахування.

Так, для працівника, який відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував у відпустці, де загальна сума нарахованого доходу за поточний місяць (сума нарахованої зарплати за відпрацьований час та частина відпускних, нарахованих за час перебування працівника у відпустці в поточному місяці) не перевищує розміру мінімальної зарплати, сума ЄСВ розраховується, як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄСВ.

Водночас, ЄСВ на суму другої частини відпускних нараховується на фактично нараховану суму, оскільки ці доходи включаються до бази нарахування ЄСВ майбутнього періоду.

Робота за цивільно-правовим договором

Якщо працівник виконує роботу (надає послуги) відповідно до цивільно-правового договору за основним місцем роботи, то до бази нарахування ЄСВ за звітний місяць включається як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди. При цьому, якщо база нарахування ЄСВ буде меншою за розмір мінімальної зарплати, то ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати та ставки ЄСВ у розмірі 22 відсотка.

Не за основним місцем роботи ЕСВ нараховується на фактично нараховану винагороду за договором цивільно-правового характеру незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.