вгору

Керівник виконує функції касира: чи можливо? 

Керівник підприємства під час прийняття на роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його під підпис із вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі - Положення № 148). 

Особа, яка зараховується на роботу, має право виконувати обов’язки касира за умови оформлення: 

  • договору про повну матеріальну відповідальність, пов’язану  з виконанням обов’язків касира; 

  • письмового розпорядження (наказу) керівника підприємства. 

Якщо штатним розписом підприємства не передбачено посади касира, виконання його обов’язків покладають на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до письмового розпорядження керівника (п. 45 Положення № 148). 

Керівник підприємства визначає відповідним внутрішнім розпорядчим актом перелік посад та кількість посадових осіб, уповноважених підписувати касові документи, зазначені у розділах III та IV Положення № 148, задля забезпечення оптимального процесу документообігу та контролю (п. 45-1 Положення № 148). 

Отже, норми чинного законодавства не містять заборони щодо виконання функцій касира керівником підприємства

Крім того, при оформленні касових документів керівник має право підписувати касові документи окремо як касир, та як керівник підприємства. 

Про це повідомили податківці ДПС у Полтавській області.