вгору

Операції з постачання e-послуг фізособам нерезидентами: запитання-відповіді від ДПС

ДПС надала відповіді на запитання осіб-нерезидентів щодо особливостей надання електронних послуг фізособам на території України.

1. Нерезидент, який підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ, зареєстрований платником ПДВ в Україні після 31 березня 2022 р. Реєстрація здійснена протягом звітного періоду. Чи зобов’язаний нерезидент задекларувати та сплатити ПДВ-зобов’язання за період:

  • з 1 січня 2022 р. до 31 березня 2022 р.;
  • з 31 березня 2022 р. до дати, коли нерезидента було фактично зареєстровано платником ПДВ?

Для визначення першого звітного періоду слід користуватися загальним правилом, встановленим пп. «а» п. 202.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). А саме, якщо особа реєструється як платник ПДВ з іншого дня, ніж перший день календарного періоду, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного звітного періоду.

До сплати в бюджет та відображенню в податковій декларації підлягають операції, які були здійснені, починаючи з дати реєстрації такої особи-нерезидента як платника ПДВ.

Особа-нерезидент вважається зареєстрованою як платник ПДВ з дати внесення запису до реєстру платників податку у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ або з першого числа звітного (податкового) періоду, наступного за днем спливу 10 к. дн. після подання до ДПС заяви про реєстрацію як платника податку, у разі добровільної реєстрації (п. 208-1.2 ПКУ).

Приклад. Якщо датою реєстрації платником ПДВ особи-нерезидента є 10 травня 2022 р., першим звітним (податковим) періодом для такої особи буде ІІІ квартал 2022 р., який розпочинається з 10 травня 2022 р. та закінчується 30 вересня 2022 р. У спрощеній податковій декларації з ПДВ мають бути відображені операції з постачання e-послуг, постачання яких здійснено починаючи в період з 10 травня 2022 р. та оплата за якими здійснена в період з 10 травня 2022 р. до 30 вересня 2022 р. (включно).

https://lh5.googleusercontent.com/sPIhpudcnLJtVFh3wgjSTJkqIB98MGdkfTy8mQ3TYlu9hFXPU0h3w-qm3IAhw1hvniDq_ETHdGJD2xY_oRtINLxz9OtHXidm0AaNZCE1VujOQj-EV09hDq2OHh_2wSJjU9HN54Yg9Yftq140_QzdNSSgg5LbvlAi5pViqli76qImqZE5UVx0dBNFCfvENg Операції з постачання електронних послуг, які були здійснені до дати реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ (у наведеному прикладі – до 10 травня 2022 р.), але оплата яких відбулася після такої реєстрації, оподаткуванню ПДВ не підлягають і в податковій декларації не відображаються.

До відома! Здійснення особою-нерезидентом операцій з постачання на митній території України електронних послуг фізособам, у т. ч. ФОПам, не зареєстрованим як платники ПДВ, без реєстрації такої особи-нерезидента як платника ПДВ відповідно до ст. 208-1 ПКУ тягне за собою накладення штрафу на таку особу-нерезидента у 30 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року (п. 117.5 ПКУ).

2. Нерезидент зареєстрований платником ПДВ в Україні після 1 січня 2022 р. та, починаючи з 1 січня 2022 р., збільшив на 20% вартість своїх електронних послуг, які надавалися на території України. Чи вважається така 20% надбавка до вартості e-послуг нерезидента (за період з 1 січня 2022 р. до дати фактичної реєстрації нерезидента платником ПДВ в Україні) ПДВ у розумінні ПКУ? Чи зобов’язаний він задекларувати таку 20% надбавку як 20% ПДВ-зобов’язання та сплатити їх в Україні? Чи щось зміниться, якщо нерезидент вказував у рахунках, що 20% надбавка до послуг – це український ПДВ?

База оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентом – платником ПДВ електронних послуг визначається виходячи з вартості таких послуг. ПДВ становить 20% бази оподаткування та додається до вартості e-послуг, крім операцій, звільнених від оподаткування ПДВ (п. 208-1.6 ПКУ).

Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник ПДВ відповідно до п. 208-1.2 ПКУ, електронних послуг є останній день звітного (податкового) періоду, в якому здійснено оплату електронних послуг (п. 208-1.5 ПКУ).

Операції з надання фізособам електронних послуг, місцем постачання яких є митна територія України, які були здійснені до дати реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ, але оплата яких відбулася після такої реєстрації, оподаткуванню ПДВ не підлягають і в податковій декларації не відображаються.

3. Нерезидент сплачує ПДВ-зобов’язання в Україні через власний банківський рахунок за кордоном. Іноземний банк вимагає реквізити для оплати, які не вказані в електронному кабінеті (далі - ЕК) платника податків (нерезидента, платника ПДВ в Україні), зокрема: SWIFT, адресу та назву банка. Вимагається, щоб вказана інформація була надана в офіційному вигляді (наприклад, як довідка від банка, що буде отримувати платіж; захищений PDF файл; рахунок на оплату (умовний рахунок з «0» зобов’язаннями) тощо). 

Як отримати деталі/ реквізити для сплати ПДВ зобов’язань нерезидентом в офіційному вигляді? Чи можна в ЕК платника додатково передбачити SWIFT, адресу та назву банка в реквізитах для оплати ПДВ-зобов’язань? Чи можливо доповнити ЕК платника додатковим функціоналом для генерування/ отримання деталей/ реквізитів для сплати ПДВ-зобов’язань нерезидентом в офіційному вигляді?

Держказначейство відкрило в АТ «Укрексімбанк» окремий рахунок для зарахування надходжень сум ПДВ, сплачених особами-нерезидентами.

Інформація про реквізити валютного рахунку доступна у вкладці «Стан розрахунків з бюджетом» ЕК особи – нерезидента – платника ПДВ спеціального портального рішення з дати внесення запису до реєстру платників ПДВ.

Однак, податковим органом 15 та 25 серпня 2022 р. через спеціальне портальне рішення до ЕК особи – нерезидента – платника ПДВ направлялась інформація про реквізити валютного рахунку та переліку банків партнерів АТ «Укрексімбанк», через які можна проводити сплату ПДВ.

4. Нерезидент вирішив отримувати послуги з супроводу/підготовки ПДВ- звітності в третьої особи – постачальника послуг або змінити постачальника послуг. Водночас, ЕК зареєстровано на e-mail нерезидента – платника ПДВ/ попереднього постачальника послуг. Як можна змінити e-mail, на який зареєстрований ЕК? Чи необхідно нерезиденту здійснювати перереєстрацію платника ПДВ (якщо не відбувається зміна відомостей, наданих під час реєстрації нерезидента платником ПДВ в Україні)?

У заяві про реєстрацію (перереєстрацію, внесення змін до облікових відомостей) особи-нерезидента як платника ПДВ зазначається інформація, зокрема, про e-mail представника особи-нерезидента, якому делеговано повноваження комунікації із податковими органами України з будь-яких питань, що стосуються виконання нерезидентом обов’язків платника ПДВ в Україні.

Тому за необхідності зміни облікових відомостей особи-нерезидента, зокрема e-mail, необхідно подати заяву з позначкою «Перереєстрація платником податку (внесення змін до облікових відомостей)».

5. Чи вірно ми розуміємо, що оскільки ПКУ не передбачено вимоги щодо легалізації (проставлення апостилю) документів, що (а) надаються/завантажуються в ЕК під час реєстрації нерезидента платником ПДВ в Україні; та (б) надсилаються нерезидентом податковим органам для підтвердження відомостей, наданих під час реєстрації (включаючи сам лист-підтвердження); а також перекладу таких документів на українську мову з нотаріальним засвідченням такого перекладу, відсутня необхідність легалізації (проставлення апостилю) таких документів чи їх перекладу на українську мову з нотаріальним засвідченням такого перекладу?

Так, вірно. Апостиль надають лише нерезиденти, які мають постійні представництва на території України.

Про це інформує ДПС.