вгору

Коли можна перенести щорічну відпустку?

Нагадуємо нашим користувачам, державні гарантії щодо права на відпустку надаються відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі – Закон № 504).

Статтею 11 цього Закону визначено норми про перенесення щорічної відпустки.

Так, щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у двох випадках:

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо він підлягає звільненню від основної роботи із збереженням заробітної плати на цей час згідно із законодавством;

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

Зазвичай перенести власну відпустку (домовитися про це з керівництвом) може сам працівник. А ось щодо її перенесення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, то для цього потрібен виключний випадок: коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства. Але для цього потрібна письмова згода працівника та погодження з виробним органом профспілки (профспілковим працівником) або іншим уповноваженим представником трудового колективу. Умова такого перенесення: частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

Новий термін відпустки (у разі її перенесення) встановлюється за згодою між працівником і власником. Якщо ж причини, що зумовили перенесення на інший період, настали під час її використання, невикористана частина надається або після закінчення дії причини (наприклад, наступного дня після закриття лікарняного листка), або за згодою сторін переноситься на інший період.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка (ч. 2 ст. 12 Закону № 504).

Зверніть увагу! Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18-ти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Про це нагадало Управління Держпраці у Хмельницькій області.

Читайте більше на цю тему у Блозі бухгалтера:

Відпускні: алгоритм розрахунку;

Коригування відпускних та матеріальна допомога на оздоровлення;

Відпускні та лікарняні працівникам при переведенні на новоутворене підприємство;

Чи можна написати заяву про відпустку за день до її початку та як бути з відпускними?