вгору

Компенсація ЄСВ за працевлаштування на нові робочі місця

Компенсація єдиного внеску (далі - ЄСВ) за працевлаштування на нові робочі місця надається роботодавцям відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 18.04.2023 № 338 (далі - Порядок).  

Хто має право на компенсацію? 

Право на компенсацію мають роботодавці, які працевлаштовують на нові робочі місця строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних. 

Дія Порядку поширюється на роботодавців, які одночасно: 

  • є суб’єктами малого підприємництва; 
  • створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них зареєстрованих безробітних шляхом укладення трудового договору. 

Компенсація роботодавцю надається за умови, що розмір заробітної плати працевлаштованої особи за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не нижчий за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. 

Нагадаємо, розмір мінімальної заробітної плати у 2023 році становить 6700 грн. 

Коли компенсація не надається? 

Компенсація не надається у разі наявності заборгованості: 

  • зі сплати єдиного внеску; 
  • зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 
  • із виплати заробітної плати; 
  • перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців; 
  • застосовання судових процедур банкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, або перебування на стадії ліквідації. 

Які строки звернення за компенсацією? 

Для отримання компенсації роботодавець протягом двох місяців з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного подає до центру зайнятості, розташованого за місцем провадження господарської діяльності, заяву про надання компенсації за формою згідно з додатком до Порядку.  

Яка тривалість та розмір компенсації? 

  • Компенсуються фактичні витрати у розмірі ЄСВ. 
  • Сума щомісячної компенсації складає від 1474 грн. 

Виплата компенсації здійснюється за кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного. Загальна тривалість виплати компенсації становить 12 місяців упродовж наступних двох років. 

Що відбувається у разі звільнення працівника? 

У разі звільнення працівника з підстав, передбачених п. 1 ч. першої ст. 36 (за угодою сторін) або п. 1 ч. першої статті 40 Кодексу законів про працю України (змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників), сума виплачених коштів повертається в повному обсязі, крім випадку, коли на його робоче місце роботодавцем працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням центру зайнятості до закінчення дворічного строку. 

Важливо! Дія Порядку не поширюється на роботодавців, які є суб’єктами господарювання, утвореними в результаті припинення іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передували створенню нового робочого місця, та бюджетними установами. 

Зареєстрований безробітний може бути працевлаштований у роботодавця з виплатою компенсації за нього один раз на п’ять років за умови, що він у відповідному п’ятирічному періоді не був працевлаштований будь-яким роботодавцем з наданням йому компенсацій, передбачених Законом України “Про зайнятість населення” (крім професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітного).