вгору

Компенсація витрат за працевлаштування ВПО ФОП-загальнику

Нагадуємо нашим читачам, що Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні затверджений постановою КМУ від 20.03.2022 р. № 331 (далі – Порядок № 331).

Цим Порядком визначені умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених законодавством.

Дія Порядку № 331 поширюється на роботодавців, які працевлаштували ВПО осіб під час воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64, зокрема, тих працівників, які отримали статус ВПО після працевлаштування (п. 3 Порядку № 331).

Згідно з п. 3 Порядку № 331 компенсація витрат надається у розмірі 6700 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи на умовах, передбачених п. 2 Порядку № 331.

Оподаткування доходів ФОП від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП (п. 177.2 ПКУ).

Пунктом 177.4 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОПом від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування.

Так, до витрат ФОПа відносяться, зокрема витрати на оплату праці фізосіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі – працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень (пп. 177.4.2 ПКУ).

ФОП на загальній системі оподаткування зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у т. ч. через електронний кабінет (п. 177.10 ПКУ).

Наказом Мінфіну від 13.05.2021 р. № 261 затверджені Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат ФОП і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – Типова форма) та Порядок її ведення (далі –  Порядок № 261).

Згідно з пп. 6 п. 1 розд. II Порядку № 261 сума витрат на оплату праці фізосіб, що перебувають у трудових відносинах, або за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру відображаються у графі 7 Типової форми.

Отже, оскільки сума коштів, отримана ФОП у вигляді компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, не пов’язана з госпдіяльністю ФОПа, то сума таких коштів не включається до його доходу. Але такий дохід оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку – фізосіб.

При цьому у графі 7 Типової форми зазначається сума витрат, понесених ФОП на оплату праці фізосіб, що перебувають з ним у трудових відносинах.

Про це повідомило ГУ ДПС у Дніпропетровській області.