вгору

Квартальна податкова декларація з податку на прибуток подається разом з проміжною фінзвітністю

Податківці наголосили, що проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Тобто, при поданні податкової декларації з податку на прибуток підприємства за І квартал, півріччя, три квартали складається та додається саме проміжна фінансова звітність.

З 01.01.2018 р. набув чинності Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» (далі – Закон № 2164). Цим Законом викладено у новій редакції ч. 1 ст. 13 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996), а саме: «звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.»

До 01.01.2018 р. редакція ч. 1 ст. 13 Закону № 996 була такою: «звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).»

Таким чином, з 01.01.2018 р. із ст. 13 Закону № 996 виключено положення щодо складання проміжної фінансової звітності у складі лише балансу та звіту про фінансові результати.

Отже, відповідно до п. 1 розд. II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» проміжна фінансова звітність також складається з:

- балансу;

- звіту про фінансові результати;

- звіту про рух грошових коштів;

- звіту про власний капітал;

- приміток до фінансової звітності.

Наголошуємо! 14.07.2018 р. набрала чинності постанова КМУ від 11.07.2018 р. № 547 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності». Згідно з цими змінами, зокрема, визначено, що підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Таку ж думку викладено в Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 102.23.02).

Докладніше про те, чи буде штраф при поданні декларації про прибуток без фінзвітності, читайте у матеріалі.

Нагадуємо, що 9 серпня 2018 року – граничний строк подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2018 року (для квартальних платників).