вгору

Мінфін вніс зміни до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами

Мінфін наказом від 07.04.2023 р. №177 затвердив зміни до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами,  затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. № 557.

Цей наказ набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування (на час написання матеріалу наказ не опубліковано).

Змінами, зокрема:

- у розд. І Порядку виключено з Порядку визначення договору про визнання електронних документів.

Викладено в новій редакції визначення: друга квитанція – електронне повідомлення, що формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу (адресатом) за результатами електронної ідентифікації, обробки, перевірки обов'язкових реквізитів електронного документа та засвідчує факт і час приймання (неприймання) чи реєстрації такого електронного документа;

- у розд. ІІ Порядку викладено в новій редакції пункти 1 – 2 (з цих пунктів у новій редакції виключено згадку про Договір):

1. Суб'єкти електронного документообігу самостійно визначають режим доступу до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію, та встановлюють для них систему (способи) захисту. В інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах, які забезпечують обмін електронними документами, що містять державні електронні інформаційні ресурси або інформацію з обмеженим доступом, повинен забезпечуватися рівень захисту цієї інформації, який відповідно до законодавства має відповідати ступеню обмеження доступу до неї.

2. Автор створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронній та паперовій формі, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності), керуючись цим Порядком.

- У розд. ІІІ Порядку:

назву розділу замінено з Порядок укладання Договору на Порядок набуття статусу СЕД;

абзаци перший та другий п. 1 викладено у новій редакції:

1. Юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти, контролюючі органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування набувають статусу СЕД з дати, зафіксованої у першій квитанції, та за наявності другої квитанції про прийняття першого електронного документа (якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та цим Порядком).

2. Набуття статусу СЕД здійснюється шляхом надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі (стандарті) з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Підтвердженням набуття статусу СЕД є отримання автором повідомлення про набуття статусу СЕД у складі першої квитанції.

Пункт 6 викладено у такій редакції: "6. У день припинення електронного документообігу контролюючий орган повідомляє автора про припинення електронного документообігу (із зазначенням причини) шляхом направлення автоматично сформованого повідомлення про припинення електронного документообігу в Електронний кабінет або на електронну адресу, внесену до облікових даних автора, із зазначенням дати припинення за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.".

Також зміни внесено до додатків Порядку:

виключено додаток 1 «Примірний договір про визнання електронних документів»;

додатки 2 та 3 вважати додатками 1 та 2;

у додатку 2 змінено назву з «Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів» на «Повідомлення про припинення електронного документообігу». У формі цього додатку слова «Дію Договору та пов'язаних з ним Повідомлень припинено:» замінити словами «Електронний документообіг припинено з контролюючим органом:».