вгору

Мінфін вносить зміни до Плану рахунків

Мінфін оприлюднив проект наказу “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку” (далі - проект наказу). 

Проектом наказу вносяться зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.   

Так, пропонують наступні зміни: 

рахунок 30 «Готівка» доповнено субрахунками: 

  • 308 “Готівка в національній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО”; 
  • 309 “Готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО”. 

Підприємства, які здійснюють готівкові операції із застосуванням РРО використовують субрахунки 308 «Готівка в національній валюті за операціями, проведеними  із застосуванням РРО» та 309 «Готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними  із застосуванням РРО». 

у рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» змінено: 

  • назву субрахунку 376 «Розрахунки за позиками та кредитами» (було - «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»). 

На субрахунку 376 «Розрахунки за позиками та кредитами» ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках та наданими кредитами користувачам платіжних послуг надавачами фінансових послуг (крім банків). 

рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» доповнено субрахунком: 

  • 686 «Розрахунки за операціями з переказу» 

На субрахунку 686 «Розрахунки за операціями з переказу» ведеться облік розрахунків за операціями надання платіжних послуг надавачами фінансових платіжних послуг. 

рахунок 70 «Доходи від реалізації» доповнено субрахунками: 

  • 706 «Дохід процентний від фінансових послуг»; 
  • 707 «Дохід комісійний від фінансових платіжних послуг». 

На субрахунках 706 «Дохід процентний від фінансових послуг» та 707 «Дохід комісійний від фінансових платіжних послуг» надавачі фінансових платіжних послуг, для яких надання таких послуги є основним видом діяльності, узагальнюють інформацію про проценти та комісійні доходи відповідно. 

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.