вгору

Мінімальні гарантії в оплаті праці пропонують змінити: є проєкт

Верховна Рада зареєструвала законопроєкт від 05.11.2019 р. № 2378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з реалізації вимог Конституції та міжнародного права щодо питань мінімальних гарантій в оплаті праці» (далі – Законопроєкт № 2378).

Що пропонується?

1. Встановити розмір МЗП не менше 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У випадку перевищення протягом 2-х місяців підряд фактичного рівня інфляції над плановим більше ніж на 2% КМУ протягом 15 днів має ініціювати перед ВРУ внесення змін до Держбюджету на відповідний рік щодо підвищення розміру МЗП. При цьому має бути врахований прогнозний рівень інфляції до кінця бюджетного року з метою забезпечення його адекватного зростання.

2. Встановити мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) в розмірі, що перевищує 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для інших систем оплата праці працівників найнижчої кваліфікації буде встановлюватися у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про оплату праці» (тобто, генеральною угодою).

3. Розмір МЗП не може бути зменшено (раніше була умова – в разі зменшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

4. Для небюджетної сфери запроваджуються підвищувальні галузеві коефіцієнти до зарплати, які будуть обов’язковими для галузевих угод та колективних договорів незалежно від форми власності та господарювання.

5. Мінімальний розмір ставки (окладу) зарплати працівника 1 розряду відповідної галузі має перевищувати законодавчо встановлений розмір МЗП.

Розмір найнижчої тарифної ставки (посадового окладу) працівника виключає потребу доплат до рівня МЗП для працівників наступних тарифних розрядів(посад). Тобто, доплат до рівня МЗП вже не буде.

У той же час до мінімального розміру ставки (окладу) зарплати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні, компенсаційні виплати тощо.

6. Інші системи оплати праці можуть встановлюватися колективним договором, а якщо договір не укладався – актом роботодавця, виданим після погодження з виборним органом первинної профспілки (профспілковим представником), а в разі відсутності первинної профспілки - з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників.

7. Розмір прожиткового мінімуму встановлюється відповідно до затверджених КМУ наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг у фактичних цінах за даними Держстату. При цьому він не може бути нижчим за 115% середньозваженого фактичного розміру прожиткового мінімуму I півріччя року, що передує даті введення нового розміру прожиткового мінімуму.

8. Поріг індексації грошових доходів населення становить 102% (зараз – 103%). Тобто, індексація проводитиметься у випадку, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 102%.

У разі прийняття, Закон набере чинності з 01.01.2020 р.