вгору

Мін’юст виявлятиме факти неподання інформації щодо кінцевого бенефіціара

Кабінет Міністрів прийняв постанову від 20.01.2021 р. № 34 «Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Постанова № 34). Постанова № 34 є чинною з 22.01.2021 р.

Які зміни внесено до Порядку?

Визначено, що Мін’юст здійснює контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації, зокрема, шляхом:

- проведення спеціальної перевірки діяльності держреєстратора в реєстрах щодо осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або на іншу посаду, що передбачає виконання функцій держреєстратора (далі - посада держреєстратора), перебували на посаді державного реєстратора в іншого суб’єкта державної реєстрації;

-  проведення тестування на знання законодавства у сфері держреєстрації осіб, які мають намір виконувати функції держреєстратора та не перебували на посаді державного реєстратора у певного суб’єкта державної реєстрації.

Спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в реєстрах не проводиться у разі переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора в межах одного суб’єкта державної реєстрації чи переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією суб’єкта державної реєстрації, передачі або делегування повноважень і функцій від одного суб’єкта державної реєстрації до іншого.

Також Порядок доповнено новим п. 5-1. Згідно з цим пунктом у разі виявлення під час здійснення контролю за діяльністю у сфері держреєстрації фактів неподання юрособою державному реєстратору визначеної Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р.
№ 755-IV
інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Мін’юст рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу). У листі зазначається вимога щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Мін’юсту для складення відповідно до законодавства протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 6 ст. 166-11 КУпАП.

Про те, що інформацію про кінцевого бенефіціара подаватимемо по-новому, ми повідомляли у матеріалі.

Нагадуємо нашим читачам, що досі не затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи. І у своєму листі від 29.07.2020 р. №179/8.4.4/32-20  Мін’юст повідомляв, що  дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору документів для встановлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом України від 06.12.2019 р. № 361-IX, для проведення реєстраційних дій не передбачено.

Отже, наразі немає підстав для складення протоколу про адміністративне правопорушення за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника.