вгору

НБУ офіційно відстрочив подання фінзвітності в форматі XBRL для банків

НБУ постановою від 13.05.2021 р. № 39 «Про складання та подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі» відстрочив подання фінзвітності в форматі XBRL.

Докладно про проєкт Постанови читайте у нашому попередньому матеріалі.

Постанова набрала чинності 15.05.2021 року та діє до 01.01.2022 року.

Згідно з Постановою банки України протягом 2021 року складають, подають та оприлюднюють фінансову звітність відповідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Нацбанку від 24.10.2011 року № 373 (далі - Інструкція).

Банки України:

1) складають та подають річну фінансову звітність та консолідовану річну фінансову звітність за 2020 рік, проміжну фінансову звітність та консолідовану проміжну фінансову звітність за I квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року та дев'ять місяців 2021 року, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, не пізніше 31 грудня 2021 року;

2) подають фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Нацбанк за наявності технічних помилок таксономії, які призводять до помилок валідації й неможливості приймання файла звітності Системою фінансової звітності під час його перевірки, має право встановити мінімальний обсяг подання банками фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, складеної на основі таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, у складі основних форм без приміток.

Крім того, Нацбанк не застосовуватиме до банків України заходів впливу за порушення ними визначених Інструкцією строків для подання річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2020 рік, проміжної фінансової звітності та консолідованої проміжної фінансової звітності за I квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року та дев'ять місяців 2021 року, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, у разі її подання до 31 грудня 2021 року.

Нагадуємо нашим читачам, що звітність за форматом iXBRL складається на основі таксономії (це склад статей і показників фінансової звітності). Для звітності за 2020 рік та проміжної звітності 2021 року затверджено 5 точок входу таксономії, які реалізовані в модулі «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)».