вгору

НБУ оновив вимоги до платоспроможності та системи управління кредитних спілок

Нацбанк на своєму сайті повідомив про оновлення деякі вимоги до кредитних спілок, зокрема стосовно платоспроможності, системи управління та реорганізації/ліквідації за рішенням загальних зборів членів спілки. 

Нові вимоги спрямовані на виконання норм Законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” та “Про кредитні спілки” щодо підвищення ефективності корпоративного управління в кредитних спілках, забезпечення їх стабільної діяльності і своєчасного виконання зобов’язань. 

НБУ 02.02.2024 р. затверджено Постанови про Положення про порядок регулювання діяльності кредитних спілок в Україні №14 (далі - Положення № 14) та Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою № 15 (далі - Положення № 15). 

Так, Положення № 14 встановлює пруденційні вимоги для кредитних спілок, зокрема:  

 • вимоги до капіталу кредитної спілки, ліквідності та порядку розрахунку відповідних нормативів; 
 • елементи власного капіталу, які можуть бути включені до складу капіталу першого рівня, а також складові капіталу другого рівня кредитної спілки; 
 • порядок використання резервного капіталу для покриття збитків;  
 • вимоги до плану відновлення діяльності кредитної спілки в разі порушення або зниження нормативних значень та порядку його розгляду й затвердження НБУ. 

Зверніть увагу! Кредитні спілки матимуть час для приведення внутрішніх положень у відповідність до нових вимог до 01 липня 2024 року 

Водночас для забезпечення плавного переходу до 31 грудня 2024 року спілки мають дотримуватися існуючих нормативів і одночасно здійснювати тестовий розрахунок нормативів згідно з новими вимогами.  

! Повний перехід до виконання нових вимог - з 01 січня 2025 року 

Положення № 15 визначає 

 • вимоги до системи управління кредитною спілкою, зокрема, організації внутрішнього контролю, управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту; 
 • вимоги до звітів та інших документів кредитної спілки для подання до НБУ щодо виконання функцій управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту; 
 • порядок здійснення НБУ контролю за дотриманням кредитними спілками вимог до системи управління; 
 • критерії віднесення кредитних спілок до категорії значимих. 

Положення № 15 передбачає перехідний період для організації кредитними спілками системи управління за новими правилами до 30 червня 2024 року 

Водночас вимоги цього Положення щодо віднесення кредитних спілок до категорії значимих за встановленими критеріями наберуть чинності з 01 січня 2025 року 

Також НБУ затверджено постанову щодо “Положення про реорганізацію та ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки” від 02.02.2024 р. № 16 (далі - Положення № 16), яке урегульовує процедуру добровільного виходу кредитної спілки з ринку та визначає:  

 • порядок реорганізації та ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів; 
 • особливості ліквідації та реорганізації кредитної спілки шляхом злиття або приєднання; 
 • порядок отримання попереднього дозволу НБУ на реорганізацію/ліквідацію кредитної спілки та затвердження плану такої реорганізації/ліквідації; 
 • порядок анулювання ліцензії та виключення з Дерреєстру фінансових установ кредитної спілки, що реорганізовується/ліквідується за рішенням загальних зборів; 
 • порядок здійснення НБУ контролю за додержанням законодавства України кредитною спілкою під час її реорганізації або ліквідації за рішенням загальних зборів тощо. 

Процедура добровільного припинення кредитної спілки, розпочата до набрання чинності Положенням № 16, завершуватиметься відповідно до вимог законодавства, що діяло до набрання чинності даного Положенням.  

Зверніть увагу! Зазначені Положення № 14, № 15 та № 16 набули чинності 06.02.2024 року.