вгору

Новації щодо проведення держреєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць

Мін’юст наказом від 09.06.2023 р. № 2179/5 «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» затвердив наступне. 

Зокрема, наказом установлено, що: 

1) незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості проводяться такі реєстраційні дії: 

 • у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 
 • державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь
 • державна реєстрація юридичних осіб-релігійних організацій; 
 • державна реєстрація юридичних осіб, які належать до сфери управління центрального чи місцевого органу виконавчої влади або частка держави в статутному капіталі якої становить 100 відсотків, що проводиться за заявою уповноваженого органу управління відповідними об’єктами державної власності / корпоративними правами; 
 • реєстраційні дії на підставі судових рішень; 
 • у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 
 • державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь; 
 • реєстраційні дії на підставі судових рішень; 

2) реєстраційні дії щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділу юридичних осіб, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці різних областей, проводяться державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яким розглядаються документи одночасно щодо відповідних юридичних осіб, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених абзацом першим частини другої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»: 

 • у разі злиття або поділу – за місцезнаходженням новоутвореної (новоутворених) юридичної (юридичних) особи (осіб) або за місцезнаходженням юридичних (юридичної) осіб (особи), що припиняються (припиняється) у результаті злиття або поділу; 
 • у разі виділу – за місцезнаходженням новоутвореної (новоутворених) юридичної (юридичних) особи (осіб) або за місцезнаходженням юридичної особи – попередника; 
 • у разі приєднання – за місцезнаходженням юридичної особи –правонаступника або за місцезнаходженням юридичної (юридичних) особи (осіб) – попередника (попередників); 
 • у разі перетворення – за місцезнаходженням юридичної особи – попередника або за місцезнаходженням юридичної особи – правонаступника. 

Цей наказ набирає чинності через 15 днів з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім абз. дев’ятого пп. 1 п. 1 цього наказу (реєстраційні дії на підставі судових рішень), який набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування. На час написання матеріалу не набрав чинності.