вгору

Новий звіт з ЄСВ: докладно про зміни

З 1 серпня набувають чинності зміни до форм звітності з ЄСВ та Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435 (далі – Порядок). 

Зміни затверджені наказом Мінфіну від 15.05.2018 р. №511 (опубліковано у Офіційному віснику України 06.07.2018 за № 51).

Зверніть увагу! Звіт з ЄСВ (місячний) за новою формою потрібно буде подавати за серпень з 1 вересня згідно з п. 46.6 Податкового кодексу України, якщо не буде інших роз’яснень контролюючих органів.

Про загальний огляд змін Порядку ми писали тут, а зараз зосередимся на змінах, які торкнулись заповнення Додатку 4 Звіту з ЄСВ, а саме таблиць 1, 5 та 6, які повинні подавати всі роботодавці.

Таблиця 1 Додатку 4

1. В шапці Таблиці 1 замінено назва графи «Штатна чисельність працівників» на «Облікова кількість штатних працівників», чим приведено у відповідність до вимог Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики від 28.09.05 р. № 286. Це не змінює для страхувальників порядок обчислення штатної чисельності працівників – він залишається незмінним. 

2. Доповнено графу 3 Таблиці 1 «Нараховано єдиного внеску» графами:

  • 3.2.1 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (22 %)»;
  • 3.3.1 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (22 %)»;
  • 3.4.1 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю(за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"), працюючим особам з інвалідністю (22 %)».

Отже, роботодавцям, у яких працюють особи з інвалідністю, у звіті з ЄСВ потрібно тепер буде зазначати ЄСВ, як з пільгових ставок (5,3%, 5,5% та 8,41%), так і за загальною ставкою 22%.

Докладно про це ми писали тут.

При цьому, в Порядку не зазначено, чи потрібно ці суми враховувати у загальну суму нарахованого ЄСВ. За логікою, – ці суми зазначаються у Звіті довідково та не враховуються в загальну суму ЄСВ, однак це питання потребує додаткового роз’яснення податкового органу.

Таблиця 5 Додатку 4

Таблиця 5 доповнена новими графами:

12. Професійна назва роботи;

13. Код ЗКППТР;

14. Код класифікатора професій;

15. Посада;

16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду;

18. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник;

19. Військове звання.

Отже, відтепер цю таблицю слід заповнювати і на осіб, яких було переведено на іншу посаду (роботу) у того самого страхувальника; якщо особа вперше вступила на військову службу або закінчила її проходження (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)).

Код класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи вибираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010».

Назва посади має відповідати запису у трудовій книжці.

Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься у таблицю 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Записи про причини звільнення в таблиці 5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, п. 4 ст. 40 КЗпП України.

Якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається.

Таблиця 6 Додатку 4

Назви граф Таблиці 6 були дещо відкориговані, а саме тепер у назвах граф, крім зарплати та доходу, зазначено грошове забезпечення. Назва графи 15 «Кількість  календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом  звітного місяця» доповнена проходженням військової служби.

При цьому, кількість граф та їх зміст не змінились.

Водночас звертаємо увагу, що при заповненні графи 10 врахуйте новий код типу нарахувань – 14 – сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням).

Нагадаємо, що графа 10 цієї таблиці заповнюється лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань.