вгору

Облік товарних запасів для ФОП: розроблено проєкт Порядку та форма

Мінфін оприлюднив на своєму сайті проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку».

Проєкт наказу передбачає встановлення порядку та форми ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку.

Нагадаємо нашим читачам, що згідно з п. 12 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 року № 265/95-ВР (далі – Закон № 265) передбачено: суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

Такі вимоги не поширюються на ФОП - єдинників, які не зареєстровані платниками ПДВ (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

Однак Законом № 265 та Податковим кодексом України форму і порядок ведення такого обліку не визначено.

Проєкт Порядку обліку товарних запасів передбачає, зокрема, наступне.

Облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми обліку інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку.

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов’язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.

Форма обліку ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній формі.

Форма обліку має містити зазначені в довільному порядку дані ФОП: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки ФОП або серія та номер паспорта / номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті, податкова адреса, назва та адреса місця продажу (господарського об’єкту) або місця зберігання, в межах якого ведеться облік. Для паперової форми обліку зазначені дані мають міститися на титульному аркуші.

ФОП вносить до Форми обліку відомості в такому порядку:

 1. у графі 1 зазначається порядковий номер рядка, в якому здійснено відповідний запис;
 2. у графі 2 – дата здійснення запису;
 3. у графах 3 – 6 – реквізити первинного документа (вид первинного документа, дата його складання, номер первинного документа (за наявності), назва суб’єкта господарювання – постачальника або отримувача, його РНОКПП або ЄДРПОУ / номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті);
 4. у графі 7 – загальна вартість товару відповідно до первинного документа про надходження товару;
 5. у графі 8 – загальна вартість товару відповідно до первинного документа про вибуття товарів (крім даних щодо продажу через реєстратор розрахункових операцій / програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО/ПРРО).
 6. у графі 9 зазначаються примітки, передбачені цим Порядком.

Записи у Формі обліку ведуться в хронологічному порядку надходження або вибуття товарів.

Для ФОП, в яких виникає обов’язок щодо ведення обліку товарних запасів, перший запис, що вноситься ФОП до Форми обліку, має відображати інформацію про залишки товарів, наявних у такого ФОП на дату набуття ним обов’язку щодо ведення обліку товарних запасів.

Такий запис вноситься до Форми обліку на підставі самостійно складеного ФОП документа щодо опису залишків товарів у такому порядку:

 • графа 1 – цифра «1»;
 • графа 2 – дата внесення запису;
 • графа 3 – опис залишку товарів на початок обліку;
 • графа 4 – дата складання опису залишку товарів на початок обліку;
 • графа 5 – цифра «1»;
 • графа 7 – загальна вартість товару відповідно до опису залишку товарів на початок обліку;
 • графи 6, 8, 9 – не заповнюються.

Перший запис про залишки товарів до Форми не вноситься, якщо у ФОП, в яких виникає обов’язок щодо ведення обліку товарних запасів, відсутні залишки товарів на дату виникнення такого обов’язку.

Під час ведення обліку товарних запасів в електронній формі ФОП обирає на власний розсуд програмний формат та метод внесення інформації до Форми обліку з дотриманням вимог цього Порядку.

Заборонено продаж товарів, на які у місцях продажу таких товарів (господарських об’єктах) відсутні:

 1. первинні документи, записи про які внесено до Форми обліку, та/або, у випадках, передбачених цим Порядком, копії первинних документів;
 2. відповідні записи у Формі обліку про наявні первинні документи;
 3. первинні документи та/або, у випадках, передбачених цим Порядком, копії первинних документів і записи у Формі обліку про такі первинні документи.

Форма обліку, первинні документи та, у випадках, передбачених цим Порядком, копії первинних документів на товари мають зберігатись у місці продажу (господарському об’єкті) до моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної в таких первинних документах.

Такі документи щомісячно групуються в хронологічному порядку їх відображення у Формі обліку та підшиваються для подальшого зберігання разом із Формою обліку, в якій інформацію про такі документи відображено.

У разі прийняття цей наказ набирає чинності протягом 10 днів з дня його офіційного опублікування.

Більше новин і корисних матеріалів – у Блозі бухгалтера, в розділі Інформер програми M.E.Doc, а також на Telegram-каналі.