вгору

Обмін подарункового сертифіката на товари/послуги: що у РК?

Відповідно до п. 187.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/ послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

а) дата зарахування коштів від покупця/ замовника на рахунок платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/ послуг, оплата яких здійснюється електронними грошима, – дата зарахування електронних грошей платнику податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, на електронний гаманець, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; 

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. Для документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, вважається дата, зазначена у самому документі як дата його складення відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, незалежно від дати накладення електронного підпису. 

Згідно з п. 201.1 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти ПН в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, КЕП уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. 

Отже, при реалізації платником податку подарункового сертифіката платник ПДВ складає ПН та нараховує податкові зобов’язання з ПДВ на дату сплати коштів за такий подарунковий сертифікат (перша подія) (див. рис. 1). 

 

Рис. 1 

Обмін такого подарункового сертифіката на товари/ послуги для цілей оподаткування ПДВ буде другою подією, яка не зумовлює податкових наслідків у частині визначення податкових зобов’язань з ПДВ. 

При цьому відповідно до п. 192.1 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їхньої вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН. 

Тобто, на дату фактичного постачання товарів/послуг в обмін на подарунковий сертифікат відбувається зміна номенклатури, зазначеної в ПН, складеній за першою подією, у зв’язку з чим складається РК. 

При цьому, якщо в обмін на подарунковий сертифікат відбувається постачання товарів/ послуг, що оподатковуються за ставкою 7%, в розділі «Б» розрахунку коригування зі знаком «–» зазначаються показники щодо подарункового сертифіката, та зі знаком «+» зазначаються показники опису (номенклатури) товарів/ послуг, що постачаються на заміну (нові товарні позиції), що підлягають оподаткуванню за ставкою 7%. 

У графі 2.1 такого РК зазначається код причини коригування 104, що відповідає причині коригування «Зміна номенклатури». 

У полі «Код ставки» вказується відповідна ставка податку, а у розд. «А» має бути заповнений рядок, який відповідає правильній ставці податку (рис. 2). 

 

Рис. 2 

Якщо в обмін на подарунковий сертифікат відбувається постачання товарів/ послуг, звільнених від оподаткування, то на дату такого постачання складається РК до раніше складеної ПН, в якому коригується вся сума операції зі знаком «–», у графі 2.1 розд. «Б» такого РК зазначається код причини коригування 103, що відповідає причині коригування «Повернення товару або авансових платежів», та одночасно складається ПН на операцію з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ. 

Про це повідомило ГУ ДПС у Черкаській області.