вгору

Оновлений Порядок блокування ПН/РК діє з 08.07.2023 р.

08.06.2023 р. в газеті «Урядовий кур’єр» опублікована постанова Уряду від 02.06.2023 р. № 574 (далі – Постанова № 574). Документом передбачено оновлення Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165 (далі – Порядок). Про проект цієї постанови ми повідомляли тут.

Звертаємо увагу, що Постанова № 574 набирає чинності через 30 днів з дня її офіційного опублікування, тобто, з 08.07.2023 р.

Що передбачено?

Д. Гетманцев на своєму Телеграм-каналі повідомив про основні зміни:

1. Передбачено автоматичну реєстрацію:

 • ПН/РК у разі виведення платника податку з переліку ризикових за виконання певних умов, які передбачені Порядком зупинення;
 • зупинених ПН/РК у разі прийняття рішення про врахування Таблиці платника податку (далі –ТПП) за умови виконання певних умов.

2. Визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податку до переліку ризикових та неврахування ТПП.

3. Якщо платника внесено до переліку ризикових, то дія рішення щодо врахування ТПП автоматично призупиняється, проте не скасовується, що позбавляє платника податку від необхідності повертатись до питання повторного врахування таблиці після виведення його з переліку ризикових;

4. У рішенні про внесення платника податку до переліку ризикових додано інформацію щодо дати включення до переліку ризикових контрагента, операції з яким визначено як ризикові.

Щодо автоматичної реєстрації ПН/РК

Згідно з новим п. 6-1 Порядку у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку за результатами інформації та копій документів, поданих платником податку для підтвердження невідповідності критеріям ризиковості платника податку, або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, наступного робочого дня після дати прийняття такого рішення підлягають автоматичній реєстрації податкові накладні/розрахунки коригування, якщо одночасно виконуються такі умови:

 • реєстрацію таких ПН/РК зупинено на підставі відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку згідно з рішеннями, прийнятими починаючи з дати останнього включення платника податку в перелік платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку;
 • дата подання для реєстрації в Реєстрі таких ПН/РК припадає на період, що не перевищує 180 днів до дати подання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких прийняте рішення про невідповідність критеріям ризиковості платника податку або рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;
 • на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в Реєстрі, операції в таких ПН/РК не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій згідно з додатком 3 та стосовно платника податку відсутнє чинне рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;
 • щодо таких ПН/РК платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію/ відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12.12.2019 р. № 520 (далі – Порядок № 520);
 • у день такої автоматичної реєстрації в Реєстрі наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати такі ПН та/або РК в Реєстрі, обчислена відповідно до п. 200-1.3 або 200-1.9 ПКУ.

 https://lh3.googleusercontent.com/xWBCcLWEg7CWnnd-7UUcyVDCdBrVx1RewgriSLb-CaaL6q7PbZ6bFyg3g5dTcDB4aykfTdEeMfe1Pw-DvCt5fE8KoFToeSX-mIY8msDxLBa2FsYd3m9m-RDWZcabbchRzgpqwNN1sCRRaT8JpqWkKHQ Положення п. 6-1 Порядку застосовуються до платників ПДВ, щодо яких рішення про відповідність критеріям ризиковості платника ПДВ прийнято з дня, наступного за днем набрання чинності цією постановою (тобто, з 09.07.2023 р.).

Відповідно до нового п. 16-1 Порядку разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування ТПП відповідно до п. 16 цього Порядку або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про неврахування ТПП, ПН/РК, реєстрація яких зупинена відповідно до п. 1 додатка 3 до дня, що передує даті прийняття рішення про врахування ТПП або рішення про неврахування ТПП, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку, підлягають автоматичній реєстрації в Реєстрі на п’ятий робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення, якщо одночасно виконуються такі умови:

 • відсутнє рішення контролюючого органу про неврахування такої ТПП відповідно до п. 19 цього Порядку;
 • у ПН/РК зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТЗЕД/кодами послуг згідно з Державним класифікатором/умовним кодом такого товару, що відображені у такій таблиці даних платника податку, та операції, які на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в Реєстрі, не відповідають критеріям ризиковості здійснення операцій згідно з додатком 3, та стосовно платника податку відсутнє діюче рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку;
 • такі ПН/РК складені та подані для реєстрації в Реєстрі не раніше календарного місяця, що передує місяцю, у якому комісією регіонального рівня прийняте рішення про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку;
 • щодо таких ПН/РК платника податку комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН відповідно до Порядку № 520;
 • у день такої автоматичної реєстрації в Реєстрі наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати такі ПН та/або РК в Реєстрі, обчислена відповідно до п. 200-1.3 або 200-1.9 ПКУ.

https://lh4.googleusercontent.com/uYSexae0lST081SjIS6BVIIyvoybrFC9TN7NWXff8p7pmGfxTKSSS15ZR9_G1kSSY4P7Ja2NeOGZY4PY2BqbBGtr6Ht2iLPkrbuCg0-VT7aNJKTvNzWq3hHPUr92y3u1n9AbhprGQQp4HHpUv22Qeeg Положення п. 16-1 Порядку застосовуються до платників ПДВ, у яких ПН/РК зупинено відповідно до п. 1 додатка 3 до зазначеного Порядку з дня, наступного за днем набрання чинності цією постановою (тобто, з 09.07.2023 р.).