вгору

Оприлюднено проект Постанови щодо порядку ведення єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального

На сайті Уряду опубліковано проект постанови «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та внесення змін до деяких постанов КМУ».

Проектом Постанови визначено, що:

- Єдиний державний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального – перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій;

- Формування та ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального покладено на органи ДФС. Інформація надається в електронній формі на підставі відомостей, зазначених у документах, які подаються суб’єктами господарювання для отримання ліцензії;

- До Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального вносяться такі відомості :

для юридичних осіб - найменування та код згідно з ЄДРПОУ;

для осіб, уповноважених на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та які є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: найменування та код згідно з ЄДРПОУ уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору;

для фізичних осіб – підприємців:

  • ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
  • адреса місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (назва області, району, населеного пункту, коду за КОАТУУ, вулиця, номер будинку/офісу);
  • дата видачі/призупинення/анулювання та термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним.

- Підставою для включення до Єдиного реєстру є рішення органів ДФС про видачу ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

- Зміни до відомостей Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального вносяться на підставі внесення змін до відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії.

- Підставою для виключення з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального є розпорядження про анулювання ліцензії, прийнятого органами ДФС.

- Інформація про суб’єкта господарювання вноситься до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання ліцензії/ внесення змін до ліцензії.

Урядом запропоновано внести зміни до таких постанов КМУ:

  1. постанови КМУ «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції» від 27.12.2010 р. № 1257;
  2. постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів – лічильників обсягу виробленого спирту етилового» від 09.10.2013 р. № 806;
  3. постанови КМУ «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 05.08.2015 р. № 609;
  4. постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних» від 24.02.2016 р. № 114;
  5. постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку» від 22.11.2017 р. № 891.

Зазначимо, що Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального буде розміщено на офіційному веб-сайті ДФС.

Дана Постанова набере чинності з дня офіційного опублікування, але не раніше 01.07.2019 року.

Докладніше про те, що необхідно для отримання ліцензії на право зберігання пального, про наповнення Реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі: затверджено основні документи, а також про те, що з 01.07.2019 р. запрацює СЕАРП та СЕ , читайте у Блозі бухгалтера.