вгору

Опубліковано Закон про фінлізинг

13.03.2021 року було опубліковано Закон України «Про фінансовий лізинг» від 04.02.2021 року № 1201-IX (далі – Закон № 1201), який набирає чинності з 13.06.2021 року.

Цей Закон розроблено на заміну Закону України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 року № 723/97-ВР.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону прийняття нового Закону України «Про фінансовий лізинг» пов’язане з приведенням відносин фінансового лізингу у відповідність із європейською практикою.

 Закон № 1201 застосовується до відносин, що виникли після дня набрання чинності цим Законом. Відносини, що виникли на підставі договорів фінансового лізингу, укладених до набрання чинності Законом № 1201, регулюються відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Зокрема, новим Законом № 1201 встановлено:

- чіткі вимоги до форми договору фінансового лізингу та істотні умови договору фінансового лізингу. Фінансовий лізинг – вид правових відносин, за якими лізингодавець зобов’язується відповідно до договору фінансового лізингу на строк та за плату, визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, та які передбачають наявність хоча б однієї з ознак фінансового лізингу, встановлених цим Законом;

- порядок та умови переходу предмета лізингу у власність лізингоодержувача, умови набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу;

- норми щодо права лізингоодержувача - фізичної особи відмовитись від договору фінансового лізингу, та умови повернення лізингоодержувачем платежів, сплачених лізингодавцем до такої відмови.

Крім того, Закон № 1201 вносить зміни до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Більше новин і корисних матеріалів – у Блозі бухгалтера, в розділі Інформер програми M.E.Doc, а також на Telegram-каналі.