вгору

Опубліковано Закон про забезпечення функціонування української мови як державної

16 травня 2019 року було опубліковано Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 2704-VІІІ (далі – Закон) у газеті «Голос України».

Цей Закон набуває чинності через 2 місяці з дня опублікування, крім деяких норм, які визначені у п.1 р. IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Розглянемо окремі норми даного Закону.

Так, Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя на всій території України. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Закон передбачає, що кожний громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою. Для цього держава організовуватиме безкоштовні курси української мови (ст. 6 Закону).

Державна мова у трудових відносинах

Перелік осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків, визначені у ч.1 ст. 9 Закону. Серед них – державні службовці, адвокати, нотаріуси, педагоги, медичні працівники, посадові та службові особи підприємств державної і комунальної форм власності тощо.

Рівень володіння державною мовою таких осіб засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови. При цьому для окремих осіб, визначених ч.1 ст. 9 Закону, достатньо документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета.

Трудові договори в Україні укладаються державною мовою, що не перешкоджає використовувати сторонам трудового договору його переклад (ст. 20 Закону).

Державна мова у сфері користувацьких інтерфейсів комп'ютерних програм та веб-сайтів

Зокрема, ст. 27 Закону передбачено, що комп'ютерна програма з користувацьким інтерфейсом, що реалізується в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою, або іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Вимоги цього Закону не поширюються на мови програмування.

Інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою.

Поряд з версією інтернет-представництв (у тому числі веб-сайтів, веб-сторінок у соціальних мережах), виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами. Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.

Державна мова у сфері обслуговування споживачів

Порядок обслуговування громадян державною мовою встановлено ст. 30 Закону, якою визначено, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи - підприємці, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів (крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті), здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.

Виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. Така інформація може дублюватися будь-якою іншою мовою.

Державна мова у сфері діловодства, документообігу, листування і звітності

Ст. 37 Закону передбачено, що мовою листування громадських об'єднань, політичних партій та інших юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форм власності в Україні є державна мова.

Зареєстровані в Україні громадські об'єднання, політичні партії та інші юридичні особи ухвалюють статутні документи та рішення, надсилають статистичну інформацію, податкову та іншу звітність до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування державною мовою.

Назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування

У ст. 39 Закону зазначено, що власною назвою єдиного органу законодавчої влади в Україні є "Верховна Рада України". Ця назва передається іншими мовами шляхом транслітерації слів – "Верховна Рада".

Офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою.

Написи офіційних назв органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності на печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках і вивісках виконуються державною мовою.

Поряд з державною мовою офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності можуть позначатися англійською мовою. На вивісках та офіційних бланках назви, виконані англійською мовою, подаються з правого боку або внизу.

Уповноважений із захисту державної мови

У ст. 49 Закону визначено, що з метою сприяння функціонуванню української мови як державної у сферах суспільного життя на всій території України діє Уповноважений із захисту державної мови (далі – Уповноважений).

Уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається цим Законом.

Зокрема, Уповноважений здійснює державний контроль за застосуванням державної мови органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами державної і комунальної форм власності, а також іншими юридичними особами, їхніми посадовими особами.

Предметом здійснення державного контролю за застосуванням державної мови є дотримання визначених цим Законом вимог застосування державної мови.

Кожна особа має право звернутися до Уповноваженого, інших органів, уповноважених здійснювати захист і контроль щодо застосування державної мови, зі скаргою про порушення вимог цього Закону та щодо усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Уповноважений, його представник під час здійснення державного контролю за застосуванням державної мови має право:

  1. одержувати на свою вимогу копії документів та іншу інформацію, що стосується предмета контролю, необхідну для здійснення контролю за застосуванням державної мови;
  2. безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, бути присутнім на їх засіданнях з дотриманням вимог закону;
  3. одержувати на свою вимогу копії документів та іншу інформацію, що стосується предмета контролю, від громадських об'єднань, політичних партій, інших юридичних осіб.

Згідно з ст. 57 Закону у разі порушення суб'єктом господарювання, що провадить господарську діяльність на території України, вимог цього Закону, Уповноважений, його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголошує такому суб'єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта, про що зазначається в акті.

У разі повторного протягом року порушення Уповноважений, його представник складає протокол та постанову про накладення штрафів.

Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтями 188-52 і 188-53, якими встановлено адмінвідповідальність за порушення вимог Закону та вимог Уповноваженого під час здійснення ним державного контролю, які набирають чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом.

Зокрема, за порушення вимог Закону на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях, інших суб'єктах господарювання державної і комунальної форми власності, накладається штраф від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження (3400 грн. – 6800 грн.), якщо порушення вчинене вперше.

За порушення вимог Закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, у користувацьких інтерфейсах комп'ютерних програм та веб-сайтів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної і проектної документації, реклами, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій та поштового зв'язку, транспорту – штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, (3400 грн. – 5100 грн.) якщо порушення вчинене вперше.

За повторне протягом року вчинення порушення, – штраф від п'ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн. – 11900 грн.).

За повторне невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови під час здійснення ним державного контролю за застосуванням державної мови – штраф на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн. – 3400 грн.).