вгору

Особливості оподаткування резидентів Дія Сіті: питання-відповіді щодо податку на прибуток

ДПСУ надала відповіді на актуальні запитання щодо оподаткування резидентів Дія Сіті, зокрема, податком на прибуток.

Податок на прибуток

1. Якщо резидент Дія Сіті не відповідає критеріям, встановленим ст. 5 Закону України від 15.07.2021 р. № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон № 1167), чи має він право на статус резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток на особливих умовах (ПнВК податок на виведений капітал, ред.)?

Резидентом Дія Сіті може бути юрособа, що відповідає певним вимогам (ст. 5 Закону № 1667) та звернулася до уповноваженого органу із заявою (ст. 4 Закону № 1667).

Водночас незалежно від дати внесення до реєстру Дія Сіті запису про втрату платником податку статусу резидента Дія Сіті платник податку, який був резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, зобов’язаний перейти до сплати податку на прибуток підприємств на загальних підставах, починаючи з першого числа року, наступного за податковим (звітним) роком, в якому резидентом Дія Сіті не дотримано вимоги, що сума кваліфікованого доходу юрособи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юрособою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90% суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90% суми загального доходу юрособи за той самий період (за наявності загального доходу) (пп. 137.10.8 ПКУ). 

2. Яка фінзвітність подається резидентами Дія Сіті – платниками податку на прибуток на особливих умовах у разі переходу на особливості такого оподаткування в середині року?

Якщо резидент Дія Сіті у періоді перебування на загальній системі оподаткування застосовував квартальний податковий (звітний) період, такий платник податку повинен подати фінзвітність разом з податковою декларацією з податку на прибуток за відповідний звітний (податковий) період до переходу на особливості оподаткування податком на прибуток.

Якщо резидент Дія Сіті у періоді перебування на загальній системі оподаткування застосовував річний податковий (звітний) період, такий платник податку подає у складі податкової декларації за звітний рік, у якому відбувся перехід на особливий режим, річну фінзвітність (при цьому платник додає доповнення з поясненням щодо розбіжностей у показниках фінзвітності та податкової декларації з податку на прибуток). 

3. За яким ідентифікатором форми в електронному вигляді платники податку на прибуток (у т. ч. резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах) подають Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за 2022 р. за формою J0100123?

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) подається в електронному вигляді з ідентифікатором форми J0100123.

4. Який порядок подання звітності, якщо резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в середині року переходить на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах? Як заповнити рядки 01 – 05 Декларації у разі переходу в середині року?

При заповненні резидентом Дія Сіті – платником податку на прибуток на особливих умовах Декларації за 2022 рік у рядку 01 зазначається дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, отриманий протягом календарного року (з 01.01.2022 по 31.12.2022).

При цьому у рядках 02, 03, 04, 05 Декларації зазначаються показники виключно за період перебування на загальній системі оподаткування податком на прибуток (при цьому платник додає доповнення з поясненням щодо розбіжностей у показниках фінзвітності та податкової декларації з податку на прибуток) (наказ Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897).

5. Який алгоритм заповнення Додатку Дія за оновленою формою декларації? Чи потрібно в ньому заповнювати дані по обсягам всіх операцій (інформативно), перелічених у даному додатку, навіть по тим, які не є об'єктом оподаткування ПнВК?

Платник податку зазначає показники в тих рядках додатку Дія до Декларації, де виникли об’єкти та показники для декларування за період перебування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах.

6. Як правильно відобразити податкові різниці у Декларації за 2022 р. у разі, якщо підприємство є високодохідним та з III кв. 2022 року перейшло на ПнВК, але в періоді перебування на ПнП (I півріччя) були операції, які підлягають коригуванню?

У разі переходу з 01.07.2022 р. на особливості оподаткування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах у Декларації за 2022 рік у додатку РІ та, відповідно, у рядку 03 Декларації зазначаються показники за період перебування такого платника на загальній системі оподаткування податком на прибуток (тобто з 01.01.2022 р. по 30.06.2022 р.).

7. Чи має право підприємство використовувати ліміт 0,5% для благодійності у разі переходу з 01.07.2022 р. на ПнВК, при цьому розрахований ліміт на благодійність у розмірі 4% було використано в I півріччі 2022 р. під час перебування на загальній системі податку на прибуток?

Так, платник має право (пп. 135.2.1.8 ПКУ). При цьому сума такої наданої безповоротної фінансової допомоги відображається в рядку 20 Додатку Дія у розмірі, що перевищує ліміт.

8. Як оподатковується операція з реінвестиції нерезидентом дивідендів до статутного капіталу резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток на особливих умовах?

Операція з реінвестиції нерезидентом дивідендів до статутного капіталу резидента Дія Сіті – платника податку на прибуток на особливих умовах оподатковується таким чином:

  • податок з доходів нерезидента (податок на репатріацію) – відповідний відсоток від суми дивідендів, нарахованих на користь нерезидента, по яким відбувається зарахування зустрічних вимог щодо їх інвестування до статутного капіталу юрособи резидента;
  • податок на операції резидента Дія Сіті – платника на особливих умовах (ПнВК) – за ставкою 9% від суми дивідендів, нарахованих на користь нерезидента, по яким відбувається зарахування зустрічних вимог щодо їх інвестування до статутного капіталу юрособи резидента за вирахуванням сплаченого податку на репатріацію.

9. Чи потрібно включати до рядків 18 та 18.5 Додатку Дія суму поворотної фіндопомоги (строк погашення до 12 місяців), яка надана співробітникам?

Так, сума наданої співробітникам (спеціалістам Дія Сіті) поворотної фіндопомоги (строк погашення якої до 12 місяців) включається до рядка 18 та рядка 18.5 Додатку Дія.

10. Чи потрібно включати придбання послуг програми Вчасно, Медок до рядка 22.4.3 Додатку Дія?

У рядку 22.4.3 Додатку Дія відображається вартість придбання електронних послуг (у т. ч. за моделями хмарних послуг IaaS, PaaS, SaaS), оплата яких здійснюється у вигляді фіксованого платежу за надання таких послуг на умовах передплати (підписки) у нерезидента. 

11. Як заповнювати рядки 24, 40, 41, 42 Додатку Дія?

У рядку 24 Додатку Дія відображається загальна вартість майна (робіт, послуг), які надані резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах іншим особам. Водночас, деталізація вартості наданого майна (робіт, послуг) у розрізі окремих категорій осіб відображається у рядках 24.1 – 24.4 Додатку Дія.

У рядках 40 – 42 Додатку Дія, відповідно, відображається сума повернутої фіндопомоги, вартість оплачених товарів (робіт, послуг), вартість поставлених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) (зі знаком «–») за результатами здійснення операції, за якою резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах визначив у попередніх звітних періодах суму податкових зобов’язань та сплатив відповідну суму до бюджету. Враховуючи, що 2022 рік є першим звітним періодом, у якому можуть застосовуватись особливі умови оподаткування резидентами Дія Сіті, то рядки 40–42 Додатку Дія до Декларації за такий рік не заповнюються.

12. Які особливості відмови від статусу платника ПнВК за умови продовження резидентства Дія Сіті: момент переходу та процедурні аспекти?

Резидент Дія Сіті – платник податку на прибуток на особливих умовах має право відмовитися від особливих умов оподаткування податком на прибуток та повернутися на загальну систему оподаткування з 1 числа кварталу календарного року.

Для відмови від оподаткування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах платник податку подає до контролюючого органу за податковою адресою платника відповідну Заяву не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу (наказ Мінфіну від 17.03.2022 р. № 99).

13. Чи повинен резидент Дія Сіті – платник податку на прибуток на особливих умовах коригувати прибуток на резерв сумнівних боргів?

Резидент Дія Сіті – платник податку на прибуток на особливих умовах у додатку РІ Декларації зазначає показники (у т. ч. різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів) виключно за період перебування такого платника на загальній системі оподаткування податком на прибуток підприємств.

14. Що робити з податковими різницями? Наприклад, резерв сумнівних боргів створений в I кварталі 2022 р. та, відповідно, збільшено фінрезультат до оподаткування. Чи потрібно у разі переходу в середині року на ПнВК зменшити фінрезультат до оподаткування на суму цього резерву при поданні Декларації за 2022 р.?

Зауважимо, що річна декларація складається наростаючим підсумком з початку року, в якій окремо відображаються показники як за період перебування на загальній системі оподаткування податком на прибуток, так і на особливому статусі. При цьому у такій річній Декларації резидент Дія Сіті не зменшує фінансовий результат до оподаткування попередніх звітних періодів у зв’язку із переходом в середині звітного року на особливості оподаткування податком на прибуток.

15. Чи вважається надання обладнання гіг-спеціалістам для виконання ними своїх обов’язків за гіг-контрактом операцією по безкоштовному постачанню, яка прирівнюється до операцій, які підлягають оподаткуванню 9% на період використання такого обладнання та за умови, що таке обладнання буде повернуто у разі припинення гіг-контракту?

Гіг-контракт – це цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії. При цьому гіг-спеціалістом є фізособа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем (ст. 1 Закону № 1667).

Резидент Дія Сіті забезпечує гіг-спеціаліста обладнанням та іншими засобами, необхідними для виконання робіт (надання послуг), якщо інше не передбачено гіг-контрактом (ст. 20 Закону № 1667).

При цьому сума вартості майна, наданого гіг-спеціалісту без виписування вимог щодо компенсації його вартості,  повинна враховуватися при розрахунку податку на операції резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах та відображатися у рядку 16 Додатку Дія того звітного періоду, коли відбулася передача такого майна. При цьому у разі повернення у наступних податкових періодах такого майна резидент  Дія Сіті – платник податку на прибуток на особливих умовах зазначає вартість поставленого товару у рядку 42 Додатку Дія (зі знаком «–»).

16. Резидент Дія Сіті з лютого 2022 р. При цьому у І кв. він був на єдиному податку, у ІІ кв. – на загальній системі оподаткування податком на прибуток, з ІІІ кв. став резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах. При цьому доходи за 2021 р. не перевищують 40 млн грн. За який період подавати фінзвітність у складі декларації?

У такому випадку, якщо резидент Дія Сіті у періоді перебування на загальній системі оподаткування застосовував річний податковий (звітний) період, такий платник податку буде подавати річну декларацію разом із річною фінзвітністю (при цьому платник додає доповнення з поясненням щодо розбіжностей у показниках фінзвітності та податкової декларації з податку на прибуток).

17. Резидент Дія Сіті – платник на особливих умовах (платник ПнВК): надає послуги з розробки ПЗ, передає майнові права інтелектуальної власності на ПЗ особам, що не є резидентами Дія Сіті – платниками на особливих умовах, а саме: юрособі – резиденту України (пов’язаній особі), юрособі – нерезиденту України (пов’язаній особі) за договорами, які передбачають оплату (зарахування коштів на рахунок резидента Дія Сіті – платника на особливих умовах, відкритий в українському банку) за надані послуги/передані майнові права інтелектуальної власності в строки, що не перевищують 365 к. дн. з моменту підписання відповідного акту/інвойсу, що засвідчує факт надання відповідних послуг/передання майнових прав інтелектуальної власності.

Чи підлягають такі операції оподаткуванню ПнВК та за якою ставкою? Якщо будь-яка з вказаних вище операцій визнається контрольованою відповідно до ст. 39 ПКУ та її умови не відповідають принципу "витягнутої руки": чи буде така операція об’єктом оподаткування для резидента Дія Сіті – платника на особливих умовах та за якою ставкою?

Оскільки передбачено, що виплату компенсації за надані послуги буде здійснено в строки, що не перевищують 365 к. дн., зазначені операції відображають у рядках 24 та 24.3 Додатку Дія та не враховуються у вартості наданих послуг, яка підлягає оподаткуванню при розрахунку податку на операції резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах.

Проте, у разі визнання таких операцій контрольованими, сума перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю реалізованих послуг враховується при визначенні бази оподаткування податком на прибуток такого підприємства за такими операціями, оподатковується за ставкою 18% та відображається у рядку 37 Додатку Дія.

Більше запитань-відповідей – тут.