вгору

Особливості розробки робочої інструкції: роз'яснення від Держпраці

18.05.2020

Держава: звітність та податки

Робочі інструкції робітників розробляються на основі кваліфікаційних характеристик відповідних професій, які містяться в галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій (далі - ДКХП) працівників.

Згідно з вимогами ст. 29 Кодексу Законів про працю України (далі – КЗпП) до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, в т.ч. роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

У листі Мінсоцполітики від 03.10.2005 р. № 36-508 зазначено, що Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – Довідник) є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Він є основою для розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов'язки, права та відповідальність.

Згідно із Загальними положеннями розділу 2 випуску 1 Довідника «Професії робітників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Мінпраці та соцполітики від 29.12.2004 р. № 336, робочі інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов’язків, відповідальність робітників.

У кваліфікаційних характеристиках визначається перелік основних робіт, які властиві тій чи іншій професії, та забезпечується єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних категорій, розрядів і професій. Конкретний же перелік робочих прав та обов’язків робітників визначається в робочих інструкціях з урахуванням специфіки діяльності конкретного підприємства, установи чи організації та особливостей його організаційно-штатної структури.

Робочі інструкції робітників розробляються на основі кваліфікаційних характеристик відповідних професій, що містяться в галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Слід зазначити, що окремі кваліфікаційні характеристики робітників містять тільки основні або типові завдання та обов'язки, роботодавець може доповнювати робочі інструкції видами робіт, які входять до складу технологічних карт, інструкцій, інших нормативних документів та визначені трудовим договором за умови додержання правил охорони праці, санітарних норм і вимог безпеки виконання робіт.

Отже, робочі інструкції розробляються для працівників, які належать до категорії робітників (робітничих професій).

Про це зазначено у роз’ясненні ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

Зазначимо, що робоча інструкція та зміни до неї погоджуються профспілковим комітетом або іншим уповноваженим робочим органом трудового колективу.

! Після затвердження робочої інструкції керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, вона доводиться до робітника під розписку.

Крім того, до робочих інструкцій можуть вноситись зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою робітника.

Про внесення змін до Класифікатора професій ДК 003:2010 та про те, що найменування посади в трудовій книжці має відповідати Класифікатору професій, читайте у Блозі бухгалтера, у розділі Інформер програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.

https://lh6.googleusercontent.com/ChOaBn-AvAAclvRH4f9kEl6akmhlMr0hoQ4iTX5boHaesBVblDzyoOEfkSEbgHg-1iAB8VS_UpOewBIN3XRnkR0UDh76SraWFyXNUai4jWS3HY42B4MI9gwB0XYaZNfTZBwcT-2S