вгору

Особливості встановлення обліку часу роботи та часу відпочинку на період ВС

Нагадаємо нашим читачам, що згідно з п. 2 розділу «Прикінцеві положення» Закону України від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі – Закон № 2136) главу XIX «Прикінцеві положення» Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) доповнено п. 2 такого змісту: «2. Під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст.1 Закону № 2136 на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до ст.ст. 43, 44 Конституції України. У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих цим Законом.

З урахуванням вищевикладеного, положення Закону № 2136, які регулюють деякі аспекти трудових відносин інакше, ніж КЗпП України, мають пріоритетне застосування на період дії воєнного стану.

Приписами ст. 6 Закону № 2136 встановлено, що нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).

Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем. Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

У період дії воєнного стану не застосовуються норми ст. 53, ч.1 ст. 65, ч. 3 - 5 ст. 67, ст.ст 71, 73, 78-1 КЗпП України та ч. 2 ст. 5 Закону України “Про відпустки”.

У разі встановлення нормальної тривалості робочого часу відповідно до ч. 1 та 2 ст. 6 Закону № 2136 понад норму, встановлену відповідно до законодавства, оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці. Норми ч. 1, 2 та 5 цієї статті не застосовуються до праці неповнолітніх.

Роз’яснення розміщено на сайті Східного міжрегіонального управління Держпраці.