вгору

Отримали від ФСС надлишкові лікарняні: як уникнути штрафів?

ФСС України (далі – Фонд) у листі від 27.06.2019 р. № 1322-11-4 надав роз’яснення щодо відповідальності страхувальника у випадку самостійного виправлення помилки.

Так, Фонд нагадав, що відповідно до ст. 15 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 23.09.99 р. № 1105 (далі – Закон № 1105) роботодавець несе відповідальність за порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення:

  • у разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50% такої суми;
  • за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10% несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.

Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1% зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

При цьому у разі виявлення страхувальником помилок при нарахуванні виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного року) надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються страхувальником до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення та одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення страхових коштів.

Це передбачено п. 13 Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 р. № 12.

Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. У цьому разі потрібно скласти бухгалтерську довідку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки – головним бухгалтером.

Отже, у разі самостійного виявлення помилки при нарахуванні лікарняних за минулий період та повернення до Фонду надлишково нарахованих та виплачених коштів до початку перевірки фінансові санкції до страхувальника не застосовуються, якщо страхувальник надасть відповідну бухгалтерську довідку та обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення страхових коштів.