вгору

Перехід з 2% ЄП на сплату податку на прибуток: нюанси

Для платників, які з 01.08.2023 року зі ставки 2% єдиного податку повернулись на сплату податку на прибуток, є ряд особливостей щодо: 

  • складання та подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) у 2023 році; 
  • визначення податкового звітного періоду; 
  • обсягу річного доходу. 

Особливості оподаткування для таких платників встановлено у п. 9-1.3 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ Податкового кодексу України. Про коригування різниць після переходу на сплату податку на прибуток читайте тут. 

Складання та подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств у 2023 році 

Платники складають та подають Декларацію наростаючим підсумком з початку 2023 календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період – 2022 рік:  

  • не перевищує 40 мільйонів гривень, встановлюється у 2023 році річний звітний період;  
  • перевищує 40 мільйонів гривень, у 2023 році встановлюється квартальний базовий звітний період.  

Обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток підприємств обчислюється за весь звітний 2023 рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди такого року, в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку. 

Приклад 

Платник, який перебував на 2% ЄП з 09.05.2022, відновлює сплату податку на прибуток підприємств з 01.08.2023. Річний дохід за звітний період – 2022 рік перевищує 40 мільйонів гривень. Яким чином має складатись та подаватись податкова декларація з податку на прибуток за звітні періоди 2023 року?  

Платник заповнює та подає декларацію з податку на прибуток підприємств за звітні періоди – 9 місяців 2023 року та за 2023 рік. У цих деклараціях:  

  • у першому рядку зазначається обсяг доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), обчислений за весь звітний період, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за період, в якому такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку;  
  • у другому рядку ‒ фінансовий результат до оподаткування, обчислений згідно з правилами бухгалтерського обліку за період з 01.08.2023 до 01.10.2023 (у декларації за 9 місяців 2023 року) та за період з 01.08.2023 до 01.01.2024 (у декларації за 2023 рік).  У складі зазначених декларацій подається фінансова звітність відповідно за 9 місяців 2023 року та за 2023 рік.  

Увага! Для визначення вартісного критерію 40 млн грн., обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) обчислюється за весь 2022 рік, у т.ч. з урахуванням доходів, отриманих за період, в якому такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку. 

Докладно про це читайте в Інформлисті №4/2023.