вгору

Переведення на іншу посаду та переміщення: у чому різниця?

Розглянемо, чим відрізняються переведення на іншу посаду та переміщення в межах підприємства без змін трудових функцій?

Згідно зі ст. 2 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) працівник реалізує своє право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Переведення працівника на іншу посаду

Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації (далі – підприємство), а також переведення на роботу на інше підприємство, або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених ст. 33 КЗпП та в інших випадках, передбачених законодавством. Це визначено ч. 1 ст. 32 КЗпП.

Переведенням працівника вважаються обставини, при яких змінюється виконувана робота: спеціальність, кваліфікація, підприємство або місцевість, де працівник раніше працював. Переведення на іншу постійну роботу, в установу, в іншу місцевість допускається тільки за згодою працівника.

Право власника при переведенні працівника:

• отримати згоду працівника;

• за наявності підстав використовувати порядок, встановлений ч. 3 ст. 32 КЗпП. Отже, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Переміщення працівника

Відповідно до законодавства переміщення в інший структурний підрозділ за умови збереження попередньої трудової функції не є переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника.

Частиною 2 ст. 32 КЗпП передбачено, що не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві  на інше робоче місце без змін найменування посади та функцій.

Переміщення працівника доцільно оформляти шляхом видання наказу чи розпорядження.

Про це інформує ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.