вгору

Період операцій в ПН/РК для розгляду питання ризиковості платника

Нагадаємо, що 08.07.2023 набрала чинності постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165» від 02 червня 2023 року № 574 (далі - Постанова № 574), якою внесено зміни, зокрема, до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Порядок). 

Відповідно до внесених змін, не може бути підставою для розгляду питання відповідності/невідповідності платника ПДВ критеріям ризиковості згідно з п. 8 Додатка 1 до Порядку, операція, відображена у податковій накладній/розрахунку коригування (ПН/РК), дата реєстрації якої у ЄРПН припадає на період, що перевищує 180 днів до дати прийняття рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку.  

Крім того, якщо за результатами розгляду інформації та копій документів, що свідчать про невідповідність платника податку вимогам п. 8 додатка 1 до Порядку, комісією з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН приймається рішення про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості 

У такому рішенні зазначається: 

  • актуальна інформація щодо ризиковості платника ПДВ, відображених у попередньому рішенні про відповідність критеріям ризиковості платника податку; 
  • інформація щодо операцій, відображених у ПН/РК, дата подання для реєстрації в ЄРПН яких не раніше 180 днів до дати прийняття попереднього рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку. 

Про це зазначили податківці ДПС у Дніпропетровській області.  

Нагадаємо критерії ризиковості платника ПДВ. 

Платника ПДВ зареєстровано (перереєстровано): 

  • на підставі недійсних (втрачених, загублених) та підроблених документів згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах; 
  • в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах; 
  • в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарської діяльності або здійснювати повноваження, згідно з інформацією, наданою такими особами; 
  • та ним проваджено фінансово-господарську діяльність без відома і згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією, наданою такими засновниками та/або керівниками. 

Платник податку - юридична особа не має відкритих рахунків у банку/небанківського надавача платіжних послуг, крім рахунків у Казначействі (крім бюджетних установ). 

Платником податку не подано контролюючому органу податкової звітності з ПДВ за два останніх звітних (податкових) періоди. 

Платником податку на прибуток підприємств не подано контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період. 

У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації ПН/РК. 

Довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, визначається ДПС та затверджується відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб-сайті ДПС.