вгору

Підписання та відправка звітності за МСФЗ

У нашому попередньому матеріалі ми розглянули, як створювати та редагувати звітність за МСФЗ на основі одного з варіантів таксономій в M.E.Doc.

В продовження цієї теми розглянемо, як підписати та відправити пакет звітності за МСФЗ. Підписання створених пакетів необхідно для можливості відправки аудитору, актуарію (для СК) або КУА (для КІФ). Крім того, iXBRL можна створити лише на основі підписаного пакету.

Отже, спочатку потрібно налаштувати комплект підписів в параметрах системи.

Налаштування комплекту підписів для пакета звітності за МСФЗ

Обов'язково налаштуйте комплект підписів, якими будуть підписуватись пакети звітності за МСФЗ, обравши комплекти підписів для типу Фінансова звітність за МСФЗ. Налаштування комплектів підписів виконується у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис.

1. У блоці Комплект підписів оберіть тип Фінансова звітність за МСФЗ (Рис. 1).

2. Під назвою типу, із списку оберіть варіант комплекту накладання електронних підписів відповідно до потреб вашого підприємства.

3. Для редагування списку підписантів, виділіть тип сертифікату та натисніть кнопку .

МСФЗ, таксономія, підписання звітів

Рис. 1

4. Відкриється вікно Налаштування комплекту підписів. За допомогою кнопки Додати оберіть потрібний сертифікат (Рис. 2).

МСФЗ, налаштування комплекту підписів

Рис.2

Таким же чином оберіть всіх необхідних підписантів.

5. При підписанні документа буде виводитись список заданих відповідальних осіб.

Після налаштування комплекту підписів можна підписувати та відправляти звітність за МСФЗ.

Підписання та відправка пакета звітності за МСФЗ

Існує декілька способів відправки документів.

Спосіб 1. Із вкладки Наступні дії.

Даний спосіб дозволяє відправити лише один пакет звітності - відкритий або виділений в реєстрі.

В доступних діях з документом передбачено декілька варіантів для зручності користувача:

 • Передати пакет на підпис.

На виконання цієї команди пакет звітів блокується від редагування та набуває статусу На підпис ... (статус залежить від обраного комплекту підписів для документів). Пакет знаходиться в стані очікування.

В Наступних діях стає доступним можливість Підписати пакет.

 • Підписати пакет.

На виконання команди відразу розпочнеться стандартний процес підписання документа ЕП.

Підписаний або переданий на підпис пакет звітів позначається у реєстрі іконкою .

Після накладення комплекту підписів та виконання функції Відправити пакет контрагенту програма повторно запропонує підписати пакет сертифікатом печатки установи, таким чином підписується "конверт", в який поміщається файл для відправки.

 • Відправити пакет контрагенту.

На виконання команди розпочнеться підписання документа ЕП та одразу відправка документа адресату.

Відправка за замовчуванням здійснюється аудитору, який вказаний у відповідних полях ярлика пакету звітності (Рис. 3).

МСФЗ, відправка пакету контрагенту

Рис. 3

У разі, якщо здійснюється відправка звітності страховиків, або КІФ/НПФ, програма надає вибір адресата (див. нижче підрозділ Відправка документів декільком суб'єктам документообігу).

Відправлений пакет звітів позначається у реєстрі іконкою .

Спосіб 2. Безпосередньо з Реєстру документів МСФЗ.

У реєстрі виберіть потрібний пакет звітності та оберіть один із варіантів:

 • на панелі інструментів натисніть кнопку Відправити - ;
 • виберіть команду Файл - Відправити;
 • у контекстному меню оберіть команду Відправити;
 • на вкладці наступні дії оберіть команду Відправити пакет контрагенту.

На виконання команди розпочнеться підписання документа ЕП та одразу відправка документа адресату. По закінченню процедури, система виведе протокол відправки документів.

Відправка документів декільком суб'єктам документообігу  

У разі, якщо:

А) вихідний документ може бути надісланий як актуарію, так і аудитору (для пакетів R0001001 - Таксономія для страховиків 210_310 та Y0001001 - Таксономія для страховиків 220_320),

або

Б) вихідний документ може бути надісланий як КУА/Адміністратору НПФ, так і аудитору (для КІФ/НПФ, придбавших ліцензію “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - КІФ/НПФ”),

передбачено зручний спосіб вибору адресата:

1. У реєстрі виберіть потрібний документ та оберіть один із варіантів:

 • на панелі інструментів натисніть кнопку Відправити - ;
 • виберіть команду Файл - Відправити;
 • у контекстному меню оберіть команду Відправити;
 • на вкладці наступні дії оберіть команду Відправити пакет контрагенту.

2. Відкриється вікно Оберіть адресата (Рис. 4).

МСФЗ, звітність, адресат

Рис. 4

3. Натисніть кнопку, що відповідає адресату, якому потрібно відправити документ: Актуарій або Аудитор (для КІФ/НПФ, відповідно, вибір: КУА/Адміністратор НПФ або Аудитор).

4. На виконання команди розпочнеться підписання документа ЕП (якщо документ не підписаний) та відправка документа обраному адресату. По закінченню процедури, система виведе протокол відправки документів.

 Для успішної відправки звітності у документі (ярлику пакета) повинні бути зазначені дані аудитора та/або актуарія, яким відправляється документ. 

У наступних наших матеріалах розглянемо роботу з аудитором та актуарієм. Слідкуйте за нашими публікаціями!