вгору

Звітність за МСФЗ: як створити та редагувати?

Про нові вимоги подання міжнародної фінансової звітності за 2020 рік ми повідомляли у матеріалі.

Продовжуючи цикл публікацій про звітність за МСФЗ, поговоримо про те, як створювати та редагувати звіти на основі одного з варіантів таксономій у модулі «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)» від M.E.Doc.

Нагадуємо нашим читачам, що звітність за форматом iXBRL складається на основі таксономії (це склад статей і показників фінансової звітності), яку затверджує Міністерство фінансів України. На 2020 рік затверджено 5 варіантів таксономій, усі вони реалізовані в модулі «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)».

Основні відмінності таксономій такі:

1. Загальна таксономія 210_310 відрізняється від 220_320 трьома звітами:

 • 210000 Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні чи 220000 Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;
 • 310000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат чи 320000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат;
 • у звіті 819000 Примітки – Перше застосування (зазначено застосування 210000 та 310000 чи 320000 та 220000).

2. Таксономія страховиків відрізняється від Загальної таксономії іншим видом звітів 210000/220000 Звіт про фінансовий стан, 310000/320000 Звіт про сукупний дохід, 510000 Звіт про рух грошових коштів, прямий метод, а також наявністю додаткових звітів 105000 Актуарний звіт та 836500 Примітки – Договори страхування.

3. У Банківській таксономії усі основні звіти та примітки є специфічними для банківської діяльності.

  Звіт аудитора створює аудитор на основі отриманого пакета звітності.

Отже, спочатку суб’єкту господарювання, що подає звітність за МСФЗ, слід обрати пакет звітності за таксономією та звітний період. Розглянемо детальніше, як це виглядає у модулі «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL). Все, що потрібно знати про модуль – у матеріалі.

Створення пакета звітності

Для створення нового пакета фінзвітності за МСФЗ у форматі xml:

1. Скористайтесь одним із способів:

 • на панелі інструментів натисніть кнопку Створити ;
 • виберіть команду Файл – Створити;
 • у контекстному меню оберіть команду Створити.

2. Відкриється вікно Створення звіту.

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 1

Оберіть період, у якому створюється пакет звітів та шаблон для створення пакета. Натисніть кнопку Створити у нижній частині вікна або натисніть два рази ліву кнопку миші на потрібному шаблоні (Рис. 1).

Особливості створення пакета звітності для Компаній з управління активами (КУА), що керують ПІФ

Для КУА є можливість отримання ліцензії на модуль Фінансова звітність за МСФЗ, у яку додаються коди ЄДРІСІ ПІФ. У такому випадку, КУА отримує можливість створювати звіти для пайових інвестиційних фондів (ПІФ), якими вона керує.

За наявності ліцензії із кодами ПІФ у вікні Створення звіту відображається додаткове поле ПІФ (Рис. 2):

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 2

У списку, що відкривається оберіть код ПІФ, для якого створюється звіт. Значення коду ЄДРІСІ та назва ПІФ будуть автоматично занесені у відповідні поля звіту.

У разі створення звітності безпосередньо для Компанії з управління активами оберіть значення -власна установа-.

 Звітність ПІФ підписують бухгалтер та директор КУА.

Особливості створення пакета звітності для КІФ та НПФ

Для Корпоративних інвестиційних фондів (КІФ) та недержавних пенсійних фондів (НПФ) є можливість отримання ліцензії на модуль Фінансова звітність за МСФЗ, в якій вказуються коди ЄДРПОУ КУА або адміністратора НПФ. У такому випадку, КІФ/НПФ отримують можливість надсилати створені звіти іXBRL з пакетом звітності одним кликом всередині модуля на підпис КУА/адміністратору НПФ.

За наявності ліцензії для КІФ/НПФ у вікні Створення звіту відображається додаткове поле КУА/адміністратора НПФ.

3. У окремому вікні відкриється бланк ярлика до обраного пакета звітності, який потрібно заповнити (Рис. 3).

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 3

 1. 4. Внесіть дані в поля, які потребують заповнення.

 Щоб додати новій абзац при заповненні текстового поля, натисніть комбінацію клавіш Shift + Enter. Якщо тестове поле призначене для зберігання великого обсягу інформації, новий абзац додається натисканням клавіши Enter.

Для заповнення звітів пакета можна скористатися додатковими програмами обробки. Для цього відкрийте вікно звіту та на вкладці Наступні дії оберіть програму обробки (Рис. 4):

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 4

 За допомогою додаткових програм здійснюється автоматичне заповнення даних у Таблицях звіту:

 • Перенесення з попереднього року – перенесення даних з аналогічного звіту за попередній календарний рік;
 • Перенесення з попереднього періоду поточного року – перенесення даних аналогічного звіту за відповідний період поточного календарного року.

5. Оберіть команду вкладки Наступні дії – Перевірити звіт або натисніть клавішу F4 для перевірки документа. (Команда також доступна з головного меню Правка – Перевірити документ.)

На цьому етапі перевіряється правильність заповнення полів, і, за наявності помилок, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

6. Збережіть документ, натиснувши кнопку  або комбінацію клавіш Ctrl+S.

7. Пакет звітів буде відображено у таблиці реєстру. Пакет звітів, що не містить помилок, позначається у реєстрі іконкою  (Рис. 5).

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 5

8. Заповніть звіти, що входять у пакет (нестворені звіти відображаються сірим кольором). Для цього відкрийте звіт, скориставшись одним із способів:

 • на панелі інструментів натисніть кнопку Відкрити ;
 • виберіть команду Файл – Відкрити;
 • у контекстному меню оберіть команду Відкрити;
 • натисніть два рази лівою кнопкою миші на рядку звіту у реєстрі.

9. У окремому вікні відкриється бланк обраного звіту (Рис. 6).

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 6

Внесіть дані в поля, які потребують заповнення.

Заповнення документів, що містять велику кількість граф (наприклад, Звіт про зміни у власному капіталі І6100001), здійснюється за допомогою Майстра заповнення звітів. Майстер заповнення відкривається автоматично при відкритті відповідних документів та дає можливість обрати розділ звіту для заповнення зі списку, що відкривається. Переміщатись між розділами звіту також можна за допомогою кнопок Назад та Далі (Рис. 7).

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 7

Перемикання режиму відображення документа (Майстер заповнення / форма документа для перегляду) здійснюється натисканням клавіші F11. Для збільшення масштабу відображення форми документа натисніть праву кнопку миші.

10. Оберіть команду вкладки Наступні дії – Перевірити звіт або натисніть клавішу F4 для перевірки документа. У випадку помилок система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

11. Збережіть документ, натиснувши кнопку  або комбінацію клавіш Ctrl+S. При збереженні виконується автоматична перевірка заповнення пакета.

12. Виконайте комплексну перевірку створеного пакета. На вкладці Наступні дії виконайте команду Перевірити пакет (Рис. 8):

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 8

Буде виконано одночасну перевірку даних у всіх звітах пакета. Створені та коректно заповнені звіти відображаються у реєстрі чорним кольором. Звіти, що містять помилки, відображаються червоним.

Звертаємо увагу, автоматична перевірка правильності складання звітності відповідає вимогам таксономії. У модулі «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)» вбудовані контролі, які є аналогом процесу валідації, що здійснюється спеціалізованими програмами-валідаторами для iXBRL (Arelle, Altova).

Редагування звітів

 Редагування доступне для непідписаних та невідправлених документів.

Документ відкривається на редагування одним зі способів:

 • подвійне натискання мишею на рядку документа в реєстрі;
 • кнопка  Відкрити на панелі інструментів;
 • пункт головного меню Файл – Відкрити;
 • пункт контекстного меню Відкрити;
 • комбінація клавіш Ctrl+F2.

Якщо пакет звітності вже підписаний, але ще не відправлений, є можливість змінити звіти після зняття підписів. Для цього необхідно:

1. У підвалі ярлику пакета обрати дію Змінити звіт (Рис. 9).

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 9

2. Якщо вже здійснювалась конвертація пакета у формат iXBRL, видалити створений файл (Рис. 10).

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 10

3. Підписи для пакета будуть автоматично видалені та звіти набудуть стану «Готується», тобто доступні до редагування.

Копіювання звітів

Для копіювання пакета звітів:

1. Виділіть ярлик пакета, копію якого потрібно створити.

2. Оберіть один із способів копіювання:

 • на панелі інструментів натисніть кнопку Копіювати;
 • із контекстного меню команда Копіювати;
 • команда Файл – Копіювати.

3. Відкриється вікно Копіювання звіту, де запропоновано обрати період (Рис. 11).

Рис. 11

За замовчуванням встановлюється період виписки пакета, що копіюється та поточний рік.

4. Оберіть потрібний період та рік та натисніть кнопку ОК.

5. Ярлик пакета відкриється у окремому вікні. За необхідності внесіть зміни у документ та збережіть його, натиснувши .

Скопійований пакет (у який не вносилися зміни) позначається у реєстрі іконкою .

Для копіювання звіту:

1. Виділіть звіт, копію якого потрібно створити.

2. Зробіть кроки, аналогічні п. 2–4 для копіювання пакета звітів.

3. У вікні Пачки звітів оберіть спосіб копіювання: Нова – скопіювати обраний звіт у новий пакет звітів або Наявна – скопіювати звіт у існуючий пакет (Рис. 12).

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 12

4. Якщо обрано копіювання у новий пакет, оберіть у полі праворуч ярлик пакета, який потрібно створити, та натисніть ОК. У реєстрі буде створено новий пакет. Звіт, що копіюється, буде розміщено у цьому пакеті. Новий пакет створюється у поточному періоді та році.

5. Якщо обрано копіювання у наявний пакет, оберіть у полі праворуч ярлик пакета, у який потрібно скопіювати звіт, та натисніть ОК (Рис. 13).

Фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 13

Звіт, що копіюється, буде розміщено у обраному пакеті. Можливо обрати пакет, який створено у поточному періоді та році.

Слідкуйте за нашими подальшими публікаціями!