вгору

Податкова декларація екологічного податку: уточнення минулих періодів

У разі виявлення помилки минулих періодів платник екологічного податку може подати уточнюючий розрахунок або виправити помилку у складі звітної (звітної нової) декларації відповідно до ст. 50 Податкового кодексу України.

Форма податкової декларації екологічного податку (далі – Декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715. Невід’ємною частиною Декларації є додатки (розрахунки). Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші.

У декларації та додатку (ах) до неї заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При незаповненні рядка через відсутність значення він прокреслюється (при поданні в паперовому вигляді) або не заповнюється (у разі подання засобами електронного зв’язку). Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

Нагадуємо нашим користувачам, що ідентифікатор декларації екологічного податку – J(F)0302004. Для перевірки заповненої звітності у програмі M.E.Doc користуйтесь клавішами F4 – F6.

Уточнюючий розрахунок

Якщо платник екологічного податку здійснює виправлення самостійно виявлених помилок, за період, що минув, шляхом подання уточнюючого розрахунку, то такому платнику необхідно подати Декларацію з позначкою «уточнююча» та додаток (и) до неї з позначкою «уточнюючий».

За кожний податковий період, в якому виявлені помилки, подаються окремі уточнюючі декларації разом з додатками(ом) в яких виявлені помилки. За відсутності помилок в інших додатках (за іншими видами об’єктів оподаткування), що подавалися разом із декларацією, яка уточнюється, такі типи додатків до уточнюючої декларації не додаються.

Зокрема, в уточнюючій декларації та додатку (ах) до неї зазначаються:

  • у рядку 1.1 – податковий (звітний) період, в якому подається уточнююча декларація та додаток (ки) до неї;
  • у рядку 1.2 – податковий (звітний) період, за який виправляються виявлені помилки.

Докладніше про це читайте на сайті ДФСУ.

Виправлення помилки у складі звітної або звітної нової Декларації

У складі звітної або звітної нової Декларації платник може уточнити показники Декларації за один звітний (податковий) період, що минув, при цьому у рядку 1.1 зазначається звітний період, а у рядку 1.2 – минулий період, що уточнюється. У цьому випадку у Декларації та всіх додатках до неї проставляється позначка «Звітна» або «Звітна нова».

У додатку(ах), у яких уточнюються податкові зобов’язання за минулий звітний (податковий) період, зокрема зазначається:

  • рядок 1.1 – звітний (податковий) період: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;
  • рядок 1.2 – звітний (податковий) період, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік,
  • рядок 4 – податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал, що уточнюється (з урахуванням помилок);
  • рядок 5 – сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 4 додатка раніше поданої декларації, що узгоджується у зв’язку із самостійним виявленням помилки;
  • рядок 5.1 – податкове зобов’язання, що збільшується (р. 4 - р. 5);
  • у рядок 5.2 – податкове зобов’язання, що зменшується (р. 5 - р. 4).

Про це роз’яснило ГУ ДФС у Донецькій області.