вгору

Податкові пільги та їх види

Визначення терміна «податкова пільга», всі види податкових пільг, порядок їх застосування визначені у відповідних статтях Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Згідно з п. 30.1 ПКУ податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 ПКУ

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат. 

Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії. 

Зверніть увагу! Платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги (крім податкових пільг з ПДВ) чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено ПКУ (п. 30.4 ПКУ). Однак, податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету. 

Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно ПКУ, рішеннями Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до ПКУ (п. 30.5 ПКУ). 

ПКУ, зокрема п. 30.6, передбачено, що суми податку та збору, не сплачені СГ до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом – платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному КМУ постановою «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» від 27.12.2010 р. № 1233 (далі – Порядок).  

Порядком визначено, що суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік таких пільг (що надаються юрособам) та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається ДПС у строки, визначені ПКУ. 

За п. 30.7 ПКУ контролюючі органи складають зведену інформацію про суми податкових пільг юросіб та ФОПів та визначають втрати доходів бюджету внаслідок надання податкових пільг. 

Так, з метою забезпечення обліку податкових пільг та інформування платників податків щодо переліку чинних податкових пільг, терміну їх дії та обґрунтування їх надання ДПСУ запроваджено розміщення на вебпорталі ДПСУ Довідника податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідника інших податкових пільг, які оновлюються щоквартально. 

Поряд з цим, відповідно до п. 30.8 ПКУ контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. 

Податкова пільга надається шляхом (п. 30.9 ПКУ): 

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору; 

б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору; 

в) встановлення зниженої ставки податку та збору; 

г) звільнення від сплати податку та збору. 

Докладніше про це – тут

Нагадуємо, що ДПСУ вкотре оновила довідники податкових пільг (станом на 27.12.2023 р.):

- № 121/1 – довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;     

- № 121/2 – довідник інших податкових пільг.