вгору

Розроблено Порядок відшкодування працівникам та роботодавцям коштів, втрачених внаслідок війни

На сайті ФПСУ оприлюднено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку визначення і відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України».

Цей Порядок встановлює механізм визначення і відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України.

Право на відшкодування грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, мають роботодавці та працівники, в тому числі ті, з якими було припинено трудовий договір в період дії воєнного стану.

Відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється за рахунок коштів держави-агресора, а також коштів отриманих з/від відповідних фондів на відновлення України, в тому числі міжнародних, міжнародної технічної та/або поворотної або безповоротної фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

Головний розпорядником коштів, які спрямовуються на відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, є Мінекономіки.

При визначенні грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України і належних працівникові до відшкодування, починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року враховуються суми:

1)     неотриманої заробітної плати згідно з умовами трудового договору у зв’язку з призупиненням дії трудового договору відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;

2)     неотриманої заробітної плати згідно з умовами трудового договору у зв’язку з перебуванням працівника у відпустці без збереження заробітної плати відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки»;

3)     неотриманої у зв’язку із запровадженням простою частини заробітної плати згідно з умовами трудового договору;

4)     компенсація за роботу понад нормальну тривалість робочого часу, встановлену статтями 50 та 51 Кодексу законів про працю України, працівниками залученими до такої роботи відповідно до частин першої та другої статті 6 Закону України Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;

5)     втрата працівником частини заробітної плати у зв’язку із запровадженням неповного робочого часу спричиненого змінами в організації виробництва і праці;

6)     неотриманої працівником заробітної плати, інших грошових виплат чи їх частини у зв’язку з зупиненням на період воєнного стану дії окремих положень колективного договору за ініціативи роботодавця.

При визначенні грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України і належних роботодавцеві до відшкодування, починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року враховуються фактично понесені:

1)    витрати на виплату збереженої середньої заробітної плати працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, а також працівникам, які уклали контракт добровольця та зараховані до складу добровольчих формувань територіальних громад;

2)    витрати на оплату простою працівників в період дії воєнного стану;

3)    суми, які були сплачені первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Роботодавець зобов’язаний не пізніше 90 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану подати до територіального органу Держпраці за своїм місцезнаходженням заявку-розрахунок про грошові суми, втрачені працівником або роботодавцем внаслідок збройної агресії проти України, за формою згідно з додатками 1 та 2 до цього Порядку, разом з документами, що підтверджують розрахунок таких грошових сум (акти роботодавця, відомості щодо обліку виконуваної працівником роботи і бухгалтерського обліку витрат на оплату праці та ін.), одним із таких способів:

·       в електронній формі – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

·       в паперовій формі – особисто під час відвідування територіального органу Держпраці.

У разі прийняття ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування та застосовується з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.