вгору

Податковий календар на червень 2019 року

03.06.2019

Держава: звітність та податки

Понеділок, 10 червня 2019 р.

Останній день подання

 • звіту про обсяги виробництва та реалізації за травень 2019 р.:

- спирту (форма № 1РС);

- алкогольних напоїв (форма № 2РС);

- тютюнових виробів (форма № 3РС);

 • звіту про обсяги придбання та реалізації у оптовій мережі за травень 2019 р.:

- алкогольних напоїв (форма № 1-ОА);

- тютюнових виробів (форма № 1-ОТ).

 

Четвер, 14 червня 2019 р.

Останній день подання

 • заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з III кварталу 2019 р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік;
 • заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку з III кварталу 2019 р.;
 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за травень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;
 • довідки про використані розрахункові книжки за травень 2019 р.

 

Четвер, 20 червня 2019 р.

Останній день подання

 • податкової декларації рентної плати за травень 2019 р. з розрахунком рентної плати за:

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- користування радіочастотним ресурсом України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

 • податкової декларації з ПДВ за травень 2019 р.;
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за травень 2019 р. у разі неподання податкової декларації на 2019 рік;
 • податкової декларації акцизного податку за травень 2019 р.;
 • звіту з ЄСВ роботодавцями за травень 2019 р.;
 • заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування;

 

Останній день сплати

 • авансових внесків з єдиного податку ФОПами, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп;
 • ЄСВ роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) за травень 2019 р.

 

Четвер, 27 червня 2019 р.

Останній день сплати

 • рентної плати за травень 2019 р. за:

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- користування радіочастотним ресурсом України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за травень 2019 р.;
 • ПДВ за травень 2019 р. для платників податку, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
 • акцизного податку за травень 2019 р.;
 • ЄСВ за травень 2019 р. роботодавцями – гірничими підприємствами*;
 • ПДФО від оподаткування процентів:

- на поточний або депозитний банківський рахунок;

- на вклади члена кредитної спілки;

 • ПДФО податковим агентом за травень 2019 р., якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується (не надається) платнику податку.
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за травень 2019 р.

 

* Фактично, відповідно до п. 11 розд. IV Інструкції № 449 суму ЄСВ можна сплатити до 1 липня 2019 р. включно, оскільки останній день строку сплати припадає на вихідний день, і в такому випадку останнім днем строку сплати ЄСВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.