вгору

Податковий календар на листопад 2023 року

Четвер, 09 листопада 2023 р. 

 • Останній день подання 
 • податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІІ квартал 2023 р.: 

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; 

- рентної плати за спеціальне використання води; 

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; 

 • податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • податкової декларації туристичного збору за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • податкової декларації платника єдиного податку юридичними та фізичними особами – підприємцями 3 групи за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця єдинниками, віднесеними до 1 та 2 груп, у разі перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід у 2 чи 3 групу єдинників чи відмови від спрощеної системи оподаткування; 
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2023 р. та фінансової звітності за три квартали 2023 р., платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу; 
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали 2023 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу; 
 • розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2023 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу; 
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за три квартали 2023 р.; 
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за III квартал 2023 р. 
 • податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході на сплату інших податків та зборів, або вперше зареєстрованих протягом поточного року; 
 • спрощеної податкової декларації з ПДВ за ІІІ квартал 2023 р., яка подається особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник ПДВ відповідно до п. 208-1.2 розд. V ПКУ; 
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації за жовтень 2023 р.: 

- спирту (форма № 1-РС); 

- алкогольних напоїв (форма № 2-РС); 

- тютюнових виробів (форма № 3-РС); 

 • звіту про обсяги придбання та реалізації у оптовій мережі за жовтень 2023 р.: 

- алкогольних напоїв (форма № 1-ОА); 

- тютюнових виробів (форма № 1-ОТ). 

Середа, 15 листопада 2023 р. 

Останній день подання 

 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень 2023 р. (форма № ЗВР-1), якщо подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку не передбачено; 
 • довідки про використані розрахункові книжки за жовтень 2023 р. 

Понеділок, 20 листопада 2023 р. 

Останній день подання 

 • податкової декларації з ПДВ за жовтень 2023 р.; 
 • податкової декларації акцизного податку за жовтень 2023 р.; 
 • податкової декларації рентної плати за жовтень 2023 р. з розрахунком: 

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; 

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; 

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; 

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України; 

 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2023 р. у разі неподання податкової декларації на 2023 р.; 
 • ЄСВ за жовтень 2023 р. роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств). 

Останній день сплати 

 • податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • рентної плати за ІІІ квартал 2023 р.: 

- за спеціальне використання лісових ресурсів; 

- за спеціальне використання води; 

- за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; 

 • екологічного податку за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • туристичного збору за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • єдиного податку платниками єдиного податку юридичними особами та фізичними особами – підприємцями 3 групи за ІІІ квартал 2023 р.; 
 • єдиного податку з сум доходів, які оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані єдинниками 1 та 2 груп за III квартал 2023 р.; 
 • авансових внесків з єдиного податку фізособами-підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування 1 та 2 груп за листопад 2023 р. 

Вівторок, 28 листопада 2023 р. 

Останній день сплати 

ЄСВ, нарахованого за жовтень 2023 р., гірничими підприємствами за найманих працівників. 

Четвер, 30 листопада 2023 р. 

Останній день сплати 

 • ПДВ за жовтень 2023 р.; 
 • акцизного податку за жовтень 2023 р.; 
 • авансового внеску з туристичного збору за листопад 2023 р. платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця; 
 • рентної плати за жовтень 2023 р. за: 

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; 

- користування радіочастотним ресурсом України; 

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України; 

- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України; 

 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2023 р.; 
 • єдиного податку платниками 3 групи, які використовують особливості оподаткування у розмірі 2% доходу, за результатами декларацій, поданих за жовтень 2023 р.; 
 • ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за жовтень 2023 р.; 
 • ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2023 р.; 
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень 2023 р.; 
 • ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді: 

- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок; 

- процентів на вклади члена кредитної спілки.