вгору

Податковий облік витрат на придбання права користування комп’ютерними програмами та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Відповідно до п. 4 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242, нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. 

Згідно з п. 1 ст. 1 Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 року № 2155-VIII (далі – Закон № 2155): 

  • електронний підпис – електронні дані, що додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються підписувачем як підпис; 
  • кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, що створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису; 
  • засіб електронного підпису чи печатки – апаратно-програмний пристрій чи програмне забезпечення, що використовуються для створення електронного підпису чи печатки. 

У податковому обліку групи нематеріальних активів та строки дії права користування нематеріальними активами визначені у пп. 138.3.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема: 

  • до групи 5 відносяться авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передач (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; 
  • до групи 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). 

Отже, згідно з нормами ст. 138 ПКУ витрати платника податку на придбання права користування комп’ютерними програмами відносяться до групи 5 нематеріальних активів, а витрати на придбання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів – до групи 6 нематеріальних активів. 

Про це повідомлено на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 102.05.