вгору

Податковий розрахунок об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ – у M.E.Doc

Продовжуємо цикл публікацій про заповнення у програмі M.E.Doc об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ.

Нагадаємо нашим читачам, що в попередніх публікаціях ми розповіли, як заповнити у M.E.Doc Додаток 1, Додаток 4ДФ, Додаток 5 та Додаток 6 об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ. У цьому матеріалі розглянемо, як заповнити Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Податковий розрахунок).

Форма Податкового розрахунку з додатками затверджена наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4».

Перший раз його потрібно подати за І квартал 2021 року.

Розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (тобто за I квартал, II квартал, III квартал та IV квартал). Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

 Такий Розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку протягом звітного періоду.

Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент та незалежно від того, чи виплачені платником ЄСВ суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.

У програмі M.E.Doc у розділі Звітність додано новий модуль Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ. У модулі реалізовано можливість створення  Податкового розрахунку (ідентифікатор форми J/F0500106).

Докладно про створення додатків об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ дивіться у наших попередніх матеріалах.

Після обрання необхідного періоду (квартал) можна створити спочатку додатки до розрахунку, а потім сам Податковий розрахунок, або – спочатку Податковий розрахунок, а потім потрібні додатки.

При створенні Податкового розрахунку, як і при створенні додатків, потрібно вказати період, за який створюється такий Податковий розрахунок, а також вказати номер розрахунку та тип розрахунку: звітний, звітний новий, уточнюючий, довідковий (Рис. 1).

об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ, податковий розрахунок

Рис. 1

Форма Податкового розрахунку складається із заголовної частини, у якій вказуються відомості про роботодавця, його працівників (інших фізичних осіб – платників податку) та про склад Розрахунку, основної (розрахункової) таблиці, яка складається з трьох розділів, а саме:

  • розділ I «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу»;
  • розділ II «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби)»;
  • розділ III «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків – вихователів та прийомних батьків в розрізі місяців звітного кварталу».

Заголовна частина Податкового розрахунку при відкритті заповниться автоматично даними з картки підприємства (Рис. 2).

об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ, податковий розрахунок

Рис. 2

Потім потрібно вказати кількість додатків до Податкового розрахунку та кількість аркушів. У прикладі до Податкового розрахунку заповнено два додатки: Додаток 1 та Додаток 4 (Рис. 3).

При цьому, у найближчому оновленні буде реалізовано автоматичне заповнення графи кількість додатків для рядків 061 – 066 Податкового розрахунку. Заповнення графи буде виконуватись при відкритті Податкового розрахунку.

об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ, податковий розрахунок

Рис. 3

У програмі є можливість автоматичного заповнення Податкового розрахунку даними Додатка 1 (J/F0510106) та Додатка 2 (J0510206) при встановленні відповідних опцій у головному меню: Правка - Заповнення Розрахунку із Додатку 1 та Заповнення Розрахунку із Додатку 2 (за замовчуванням опції встановлено).

Переважна кількість підприємств повинна заповнювати розділ I Податкового розрахунку, тому зупинимось на ньому більш детально.

Розділ I Податкового розрахунку «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу» нагадує таблицю 1 Звіту з ЄСВ (Рис. 4). Цей розділ містить інформацію в розрізі місяців звітного кварталу щодо сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, винагороди за договорами ЦПХ, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, сум ЄСВ залежно від ставок та інші подібні показники.

об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ, податковий розрахунок

Рис. 4

Після заповнення Податкового розрахунку та відповідних додатків можна перевірити їх за допомогою кнопки . Перевірка проводиться у відкритому Податковому розрахунку.

Якщо Податковий розрахунок з додатками заповнено вірно, то у програмі буде вказано стан: Вірний (Рис. 5).

об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ, податковий розрахунок

Рис. 5

У разі відсутності помилок Податковий розрахунок з пакетом документів можна підписувати та відправляти до податкового органу.