вгору

Порядок нарахування і сплати ЄСВ – у новій редакції

Наказом від 04.05.2018 р. № 469 Міністерство фінансів України виклало у новій редакції Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджену наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449 (далі – Інструкція). Звертаємо увагу, що наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Інструкцію приведено у відповідність до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI. Зокрема, введено нову категорію платників ЄСВ – члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, і прописаний порядок сплати ЄСВ цією категорією платників.

Розглянемо, який порядок нарахування та сплати ЄСВ для окремих платників.

1. Для фізосіб-підприємців на загальній системі оподаткування, а також тих, хто займається незалежною професійною діяльністю:

- обчислення сум ЄСВ здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій (річної звітності) та результатів перевірок діяльності таких осіб, що призвела до збільшення або зменшення розміру доходу, який підлягає оподаткуванню ПДФО. При цьому враховується кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник ЄСВ. Базою нарахування ЄСВ є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник ЄСВ;

- ЄСВ сплачується один раз на квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. Сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу.

Якщо до 01.01.2017 р. було здійснено нарахування ЄСВ у розмірі, меншому за мінімальний страховий внесок, ДФС надсилає повідомлення-розрахунок (додаток 2 до Інструкції) із сумою доплати, яка підлягала сплаті за результатами підприємницької діяльності за звітний календарний рік.

2. Для фізосіб-спрощенців:

- база нарахування ЄСВ визначається такими платниками самостійно, але не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати із розрахунку на місяць, але не більше за максимальну величину бази нарахування ЄСВ;

- ЄСВ, нарахований за календарний квартал, сплачується до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.

Інструкцією встановлено, що для спрощенців, віднесених до 1 групи платників єдиного податку, сплачена сума ЄСВ з 01.01.2017 р. до 31.12.2017 р. може бути меншою за мінімальний розмір страхового внеску, але не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску.

3. Для членів фермерських господарств (далі – ФГ):

- ЄСВ нараховується після отримання частки розподіленого доходу (прибутку) від чистого прибутку ФГ у звітному році та за результатами перевірки діяльності таких осіб, що призвела до збільшення або зменшення розміру частки такого розподіленого доходу, який підлягає оподаткуванню ПДФО. При визначенні доходу (прибутку), з якого сплачується ЄСВ, враховується кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник ЄСВ;

- ЄСВ сплачується один раз на квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. Сума ЄСВ в розрахунку за кожен місяць кварталу не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску незалежно від того, чи отримував такий платник ЄСВ чистий дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці.

Розміри ЄСВ для членів ФГ у 2018 році дивіться в розділі Шпаргалка бухгалтера.

До відома!

Інструкцією уточнено строки сплати ЄСВ під час зняття платників з обліку в органах ДФС. Так, для фізосіб-підприємців (зокрема, спрощенців) останнім періодом, за який слід обчислити і сплатити ЄСВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення. Для тих платників ЄСВ, хто займається незалежною професійною діяльністю, а також для членів фермерських господарств останнім періодом, за який потрібно обчислити і сплатити ЄСВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня надходження до ДФС заяви про зняття з обліку платника ЄСВ. Сплата ЄСВ для цих категорій осіб здійснюється протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форму «ліквідаційна».

Також Інструкцією визначено особливості сплати ЄСВ при добровільній участі у страхуванні. Так, сума одноразово сплаченого ЄСВ за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у т. ч. за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.), сплаченого за кожен місяць такого періоду, не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2, та не може перевищувати суму ЄСВ, обчислену з максимальної бази нарахування ЄСВ, встановленої на дату укладення договору.