вгору

Порядок обліку платників податків зазнає змін: проект наказу від Мінфіну

ДФС на сайті розмістила проект наказу Мінфіну щодо затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів. Зокрема, проектом наказу:

1) вносяться зміни до структури реєстраційного (облікового) номера платника податків.

Так, реєстраційний (обліковий) номер платника податків матиме такий вигляд:

ХХ000000К, де: ХХ – приймає значення 77 – для платників податків – резидентів, 88 – для платників податків – нерезидентів; 000000 – порядковий номер; К – контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

При цьому, реєстраційні (облікові) номери платників податків, які були надані платникам податків контролюючими органами до набрання чинності цим наказом, не змінюються  протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах таких платників податків, за винятком випадків зміни коду за ЄДРПОУ.

2) визначається порядок взяття на облік іноземних компаній.

Взяття на облік у контролюючих органах іноземних компаній, організацій здійснюється на підставі поданих до контролюючого органу документів:

  • у разі отримання іноземною компанією, організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні. Документи подаються нерезидентом до контролюючого органу за місцезнаходженням відповідного об’єкта;
  • якщо іноземна компанія, організація відкриває рахунок в банку або іншій фінансовій установі. Документи подаються нерезидентом до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в якому відкривається рахунок.

Взяті на облік іноземної компанії, організації включаються до Реєстру платників податків – нерезидентів з ознакою «іноземна компанія, що отримала майнові права на нерухомість або землю» або «іноземна компанія, що відкрила рахунок».

3) уточнюються вимоги щодо зняття з обліку іноземних компаній.

Іноземні компанії, організації, які знімаються з обліку у контролюючих органах після відчуження нерухомого майна та/або закриття всіх рахунків у банках та інших фінансових установах України за умови відсутності на території України інших об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, та виконання обов’язків платника податків.

Іноземні юридичні особи – виконавці проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництва донорських установ в Україні знімаються з обліку в контролюючих органах на підставі отримання хоча б одного з таких документів (відомостей):

  • відомостей про анулювання рішення про акредитацію виконавця або анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, отриманих від Мінекономрозвитку;
  • заяви за формою № 8-ОПП, поданої платником податків.

4) удосконалюється порядок подання інформації за формою № 20-ОПП.

Інформація подається про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.

У разі якщо інформація подається по об’єкту оподаткування, який зареєстрований у відповідному держоргані без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна), то інформація подається до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у державному органі.

5) уточнюється порядок обліку в контролюючих органах фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Архітектори, інженери технічного нагляду, інженери-проектувальники, експерти, які мають кваліфікаційний сертифікат, що дає право здійснювати окремі види робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єктів архітектури, та провадять такі роботи самостійно (індивідуально, незалежно), беруться на облік в ДФС на підставі поданої заяви за ф. № 5-ОПП та копії кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.

Фізичні особа, які провадять незалежну професійну діяльність та зареєстровані внутрішньо переміщеними особами, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу.

Крім того, оновлені форми:

  • № 1-ОПП (Додаток 5);
  • № 1-РПП (Додаток 6);
  • № 5-ОПП (Додаток 8);
  • № 11-ОПП (Додаток 11);
  • № 8- ОПП (Додаток 13).

Проект наказу буде знаходитись на обговоренні протягом місяця. Наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

Більше інформації дізнавайтесь у Блозі бухгалтера та у розділі Інформер у програмі M.E.Doc.