вгору

Порядок складання типових форм обліку та списання запасів зазнав змін

Внесено зміни до Порядку складання типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору, затвердженого наказом Мінфіну від 13.12.2022 р. № 431. Йдеться про наказ Мінфіну від 23.02.2023 р. № 104 (далі – Наказ № 104). Про проект цього наказу ми повідомляли тут.

Основні зміни такі:

1. Інформація про залишок запасів у місцях зберігання на початок і кінець місяця, про їх надходження та витрачання може відображатися у матеріальному звіті, який складається матеріально відповідальною особою у довільній формі, якщо його складання передбачено розпорядчим документом, затвердженим керівником. Матеріальний звіт заповнюється у натуральному вимірі на підставі первинних документів про наявність та рух запасів.

2. У разі необхідності суб’єкти держсектору можуть вести опис карток з обліку запасів, якщо облік ведеться не в книгах, а на картках, який складається у довільній формі.

3. Прибутковий ордер може застосовуватися для оформлення господарських операцій з отримання матеріальних цінностей, які надходять від постачальників або від переробників з переробки на стороні, оприбуткування матеріальних цінностей, які відповідають критеріям визнання запасів, але раніше не були відображені в балансі, а також отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів.

  1. 4. Сума ПДВ зазначається суб’єктами держсектору, які є платниками податку на додану вартість, у разі відпуску матеріальних цінностей стороннім організаціям.

Наказ № 104 набере чинності з дня його опублікування. Наразі не є опублікованим.

Звертаємо увагу, що в Наказ № 104 також вносяться незначні зміни наказом Мінфіну від 15.03.2023 р. № 136, який також набере чинності з дня його офіційного опублікування.