вгору

Позастатутна діяльність юрособи: відповідальність

За нормами ч. 1 ст. 19 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) та ст. 91 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) юрособа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізособа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність юрособи може бути обмежена лише за рішенням суду. Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

Відповідно до ч. 2 ст. 57 ГКУ в установчих документах повинні бути зазначені, якщо інше не передбачено законом:

  • найменування суб’єкта господарювання;
  • мета і предмет господарської діяльності;
  • склад і компетенція його органів управління;
  • порядок прийняття ними рішень;
  • порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків;
  • умови його реорганізації та ліквідації.

Вид господарської діяльності має місце у разі об’єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Це передбачено ч. 1 ст. 259 ГКУ. Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації.

Податкове законодавство не містить відповідальності платника податків за здійснення ним діяльності, яка не передбачена установчими документами такого платника податків.

Про це інформує ГУ ДПС у Запорізькій області.