вгору

Працівника направляють на МСЕК: як оплачувати листок непрацездатності?

16.05.2019

Зарплата

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується ФСС застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності. Оплата здійснюється за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством. Це передбачено ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV. Перші п’ять днів оплачуються за рахунок підприємства.

Направлення на огляд до МСЕК

Зверніть увагу! ЛКК лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання або лікування направляє такого хворого для огляду до МСЕК:

  • якщо у хворого стійкий чи необоротний характер захворювання;
  • хворий був звільнений від роботи:

- протягом 4-х місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності;

- протягом 5-ти місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців;

- у разі захворювання на туберкульоз – протягом 10-ти місяців з дня настання непрацездатності.

Це визначено п. 4.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455 (далі – Інструкція № 455).

У разі визнання хворого інвалідом листок непрацездатності закривається днем надходження документів хворого на МСЕК, дата встановлення інвалідності обов’язково вказується у листку непрацездатності (п. 4.3 Інструкції № 455).

Але не завжди осіб визнають інвалідами за результатами МСЕК.

Так, особам, не визнаним інвалідами (п. 4.4 Інструкції № 455):

  • у разі визнання їх працездатними – термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК;
  • у разів визнання їх непрацездатними – листок непрацездатності продовжується ЛКК лікувально-профілактичного закладу до відновлення працездатності або повторного направлення до МСЕК.

Відповідно до п. 4.5 Інструкції № 455 за відмови хворого від направлення до МСЕК або несвоєчасного прибуття до МСЕК без поважної причини, факт відмови (вчасного нез’явлення) засвідчується позначкою в листку непрацездатності та в медичній карті хворого.

Є особливості і в заповненні листка непрацездатності при направленні на МСЕК згідно з п. п. 3.9-3.11 Інструкції, затвердженої наказом Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС від НВ від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі – Інструкція № 532):

  • у графі «Направлений на МСЕК» здійснюється запис дати направлення документів на МСЕК, що підтверджується підписом голови лікарсько-консультативної комісії;
  • у графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають дату огляду хворого;
  • у графі «Висновок МСЕК» робиться відповідний запис, засвідчується підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

- «визнаний інвалідом певної групи та категорії»;

- «інвалідом не визнаний, потребує долікування»;

- «інвалідом не визнаний, працездатний».

У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності повинна збігатися з днем надходження (реєстрації) документів у МСЕК.

Якщо хворий визнаний працездатним, у графі «Стати до роботи» зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

Особливості оплати листка непрацездатності

Отже, у разі встановлення працівнику інвалідності, листок непрацездатності повинен бути закритий. Оплаті підлягатиме період тимчасової непрацездатності, визначений в листку непрацездатності, до дня встановлення інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). При цьому, день встановлення групи інвалідності оплаті не підлягає.

Зверніть увагу! Дні огляду на МСЕК вважаються днями, не відпрацьованими з поважної причини, які відносяться до тимчасової непрацездатності. Тому, в подальшому при оплаті листків непрацездатності, такі календарні дні підлягають виключенню із розрахункового періоду. Це передбачено п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Про це повідомило ФСС.

Принагідно нагадаємо, що у разі визнання працівника інвалідом дні проведення огляду для встановлення інвалідності МСЕК оплаті за рахунок Фонду не підлягають. Це підтвердила Виконавча дирекція ФСС з ТВП у листі від 31.03.2010 р. № 04-06/Ш-155з-230.

Читайте у Блозі бухгалтера про затверджений Порядок ведення електронного реєстру листків непрацездатності.